We zijn nu live -

Van Klacht naar Kracht

(Migranten) vrouwen kunnen door verschillende factoren in een kwetsbare positie terechtkomen, wat het bouwen aan een gezonde en zelfredzame toekomst voor hen bemoeilijkt. Vaak kampen zij met problemen in de persoonlijke en/of relationele sfeer. Dit zorgt o.a. voor een verhoogde kans op eenzaamheid en isolement.

Herken je jezelf hierin, schuif dan aan bij onze wekelijkse bijeenkomsten/praat- en themagroepen voor vrouwen/lotgenoten om elkaar te inspireren en te motiveren. Dit zorgt ook voor netwerkverbreding en meer sociale contacten.

In deze bijeenkomsten wordt de focus gelegd op de persoonlijke en sociale zelfredzaamheid.
In de gesprekken spelen verschillende perspectieven en waarden een rol. Naar behoefte wordt samen gezocht naar passende oplossingen in bepaalde situaties.
Er wordt gewerkt met een stappenplan om moeilijke vragen helder en duidelijk in beeld te krijgen en eventuele ondersteuning af te wegen.

Ook houden wij wekelijks open spreekuur, waarbij vrouwen vrij kunnen binnenlopen met hun hulpvragen. Er wordt in overleg met de betreffende besproken welk soort begeleiding passend wordt geacht bij de hulpvraag.
Het spreekuur wordt gehouden op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in het pand aan de Boylestraat 20 in Den Haag.

Wij voorzien in de behoefte van het geven van goede voorlichting, ondersteuning en hulp door onze sociale professionals.

Door het aanspreken van je eigen kracht krijg je meer grip op je leven. Je krijgt meer zelfvertrouwen en vergroot jij je eigenwaarde, waardoor je steeds meer en beter kunt aangeven wat je wilt en wat je nodig hebt.

 

Andere artikelen

Onze agenda

20 jarig bestaan Stichting Vobis
Datum:
13 nov @ 17:00 - 01:00
Plaats:
Den Haag
Adres:
Partycentrum Zichtenburg (Rozenzaal), Zichtenburglaan 23, 2544 EA Den Haag
Conferentie “Het Kind als Getuige” van Huiselijk Geweld
Datum:
13 nov @ 13:00 - 18:00
Plaats:
Den Haag
Adres:
Partycentrum Zichtenburg (Rozenzaal), Zichtenburglaan 23, 2544 EA Den Haag
Dag van de Mantelzorg
Datum:
10 nov @ 13:00 - 23:00
Plaats:
Den Haag
Adres:
Partycentrum Ons Huis, Beatrijsstraat 120, 2531 XE Den Haag