We zijn nu live -

Pesten en cyberpestenPesten en cyberpesten

Pesten en cyberpesten

Pesten heeft op de korte, en lange, termijn grote gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Signalen over pesten worden soms weggeredeneerd en pesten wordt gezien als plagen. Relatief nieuw is het zogenaamde cyberpesten, het pesten via digitale kanalen. Kwetsende teksten worden bijvoorbeeld op internetfora geplaatst of foto's, filmpjes of roddel via het web verspreid.

Het is cruciaal dat het tegengaan van pesten een onderwerp wordt van ons allemaal. De erkenning dat er wordt gepest en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hier iets aan te doen, is een noodzakelijke eerste stap in de aanpak van pesten. Duidelijk moet zijn dat pesten onacceptabel is, in elke situatie.

Wij zijn in 2019 een project gestart met als doel de leerlingen, in het bijzonder met een migrantenachtergrond, weerbaar(der) te maken tegen het roddelen en pestgedrag van anderen. Binnen het project wordt ook extra aandacht gevestigd op (pest)acties die op de sociale media plaatsvinden. 

Door het jaarlijks organiseren van informatiebijeenkomsten voor jongeren en hun ouder(s)/ verzorger(s) willen wij bereiken, dat pesten van kinderen/jongeren wordt verminderd/afgewend en dat door vroegtijdige signalering erger wordt voorkomen.
 

Andere artikelen

Onze agenda

Dialoogavond voor mannen
Datum:
28 mrt @ 18:00 - 21:00
Plaats:
Moerwijk
Adres:
Aagje Dekenlaan 51, 2533 SG Den Haag
Seksueel diversiteit
Datum:
25 mrt @ 18:00 - 01:00
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
Dag activiteiten Stichting Vobis
Datum:
18 mrt @ 09:30 - 18:00
Plaats:
Kameleon
Adres:
Veldzicht 20, 2543 RT Den Haag