We zijn nu live -

Pesten en cyberpestenPesten en cyberpesten

Pesten en cyberpesten

Pesten heeft op de korte, en lange, termijn grote gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Signalen over pesten worden soms weggeredeneerd en pesten wordt gezien als plagen. Relatief nieuw is het zogenaamde cyberpesten, het pesten via digitale kanalen. Kwetsende teksten worden bijvoorbeeld op internetfora geplaatst of foto's, filmpjes of roddel via het web verspreid.

Het is cruciaal dat het tegengaan van pesten een onderwerp wordt van ons allemaal. De erkenning dat er wordt gepest en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hier iets aan te doen, is een noodzakelijke eerste stap in de aanpak van pesten. Duidelijk moet zijn dat pesten onacceptabel is, in elke situatie.

Wij zijn in 2019 een project gestart met als doel de leerlingen, in het bijzonder met een migrantenachtergrond, weerbaar(der) te maken tegen het roddelen en pestgedrag van anderen. Binnen het project wordt ook extra aandacht gevestigd op (pest)acties die op de sociale media plaatsvinden. 

Door het jaarlijks organiseren van informatiebijeenkomsten voor jongeren en hun ouder(s)/ verzorger(s) willen wij bereiken, dat pesten van kinderen/jongeren wordt verminderd/afgewend en dat door vroegtijdige signalering erger wordt voorkomen.
 

Andere artikelen

Onze agenda

Bijeenkomst 10 februari 2023, thema Liefde i.h.k.v. Valentijnsdag
Datum:
10 feb @ 17:00 - 01:00
Plaats:
Kantine SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
Groepssessies 'Bekend maakt Bemind' op 3,10,17,24 februari 2023. We gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die te maken hebben met alle vormen van discriminatie en hoe deze te bestrijden.
Datum:
03 feb @ 14:00 - 16:00
Plaats:
Kantine SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
Bijeenkomst 27 JANUARI 2023, thema HUISELIJK GEWELD en SEKSUELE DIVERSITEIT
Datum:
27 jan @ 17:00 - 01:00
Plaats:
Kantine SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag