We zijn nu live -

Het project Van Klacht naar Kracht

Het project Van Klacht naar Kracht

Het doel van dit project is om persoonlijke verhalen en ervaringen te delen. Elkaars krachten te bundelen om het zelfvertrouwen te vergroten. Ieders verhaal is uniek en persoonlijk, vaak ook herkenbaar en van waarde voor een ander.

Stap uit de cirkel en maak de volgende stap️
Door middel van de dankbaarheidsdagboek ‘ Vertellis Chapters’ wordt er gewerkt aan het schrijven van je gevoelens, omdat schrijven je helpt om bewust en positiever in het leven te staan.
Samen werken aan onze relaties, mentale gezondheid en het gevoel van dankbaarheid. Samen creëren wij een positievere mind.

Daarnaast passen wij het spiegelwerk van Louise Hay toe met positieve affirmaties.

Het doel is: leren om van jezelf te houden️
Voortbordurend op het bewust en positiever in het leven staan. Leggen wij de focus vooral op het schrijven m.b.v. de 5-G’s, Gebeurtenis, Gedachten, Gevoel, Gedrag en het Gevolg. De deelnemers kunnen hun situatie a.d.h.v. de 5-G’s beschrijven en zelfreflectie leren toepassen. Dit is als een venster van je ziel.

Samen werken aan een positievere mind en leren om van jezelf te houden️. Wij reflecteren op de gegeven opdrachten, op het schrijven van je kwetsbare momenten en de emoties die daarbij opkomen. Bij de reflectie komt herkenning van de emoties en van bepaalde patronen naar voren. Tot verbazing heeft deze simpele opdracht toch veel impact op mensen gehad. In deze sessies staat sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld (de manier waarop zij naar zichzelf kijken). Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan 'De psychische kwetsbaarheid van de vrouw'.

Een ieders individuele kwetsbaarheid wordt uitgelicht. Een huiswerkopdracht wordt meegegeven om de kwetsbare momenten -en de emoties die daarbij opkomen te herkennen. De reflectie daarop wordt in de volgende sessie besproken. ️Het schrijven van je emoties is al een eerste stap️. Ook thema’s als huiselijk geweld worden besproken. Sommige vrouwen hebben elk een ingrijpende -en boeiende ervaring die zij kunnen delen met de groep, zodat zij zich gehoord kunnen voelen.

In de praatgroep voel je dat je niet de enige bent en niet alleen staat. Doordat iedereen in de groep iets vergelijkbaars heeft meegemaakt, krijg je niet alleen (h)erkenning, maar ook begrip en inzicht in je eigen proces.Je ontvangt niet alleen steun, maar geeft ook steun aan een ander️. Wat hebben de bijzonder mooie vrouwen uit de vorige groep gedaan om uit hun situatie van huiselijk geweld te stappen? Zij hebben uiteindelijk allemaal de moed verzameld om voor zichzelf te kiezen. Het klinkt makkelijk, maar dat is het zeker niet geweest. In dit stuk zit juist het ingrijpende en boeiende aspect van de algehele ervaring. Het is een waardevolle ervaring om met een praatgroep hieraan een bijdrage te kunnen leveren️.

Ook de dag van het Wereld Suïcide Preventie Dag laten we niet voorbijgaan. Dit is een dag van het bespreekbaar maken van onderwerpen als zelfdoding, rouwverwerking, verdriet, depressie enzovoorts, daar rust een taboe onder de mensen met een migranten achtergrond. Om die reden kiezen wij er bewust voor om met een klein groepje in dialoog te gaan om de taboe te doorbreken. Bij het durven praten en je open te stellen komen, de door de jaren heen opgekropte emoties en ingehouden tranen eruit.

Dat praten belangrijk is blijkt steeds weer. Er wordt gepraat, gehoord, gezien, gehuild en gesteund. Iedereen herkent iets van zichzelf in het verhaal van de ander.

Praten is belangrijk, ook over moeilijke onderwerpen.
Aanmelden via info@stichtingvobis.nl
 


 

Andere artikelen

Onze agenda

14-6-2024: speciale Vaderdagprogramma met theatervoorstelling "Hai Re Paisa" dat gaat over financieel misbruik bij ouderen/ouderenmishandeling.
Datum:
14 jun @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
31-5-2024: Thema 'Herken de signalen van je Hart', met theatervoorstelling "Onzichtbaar Ziek". Kan jij hartproblemen herkennen? Ook mogelijkheid om gezondheid te laten meten door Hartstichting & UMC A'dam
Datum:
31 mei @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
26-4-2024: Voorlichting en informatie over Prostaatklachten/Prostaatkanker
Datum:
26 mei @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag