We zijn nu live -

PrivacybeleidPrivacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting Vobis

Dit is de privacyverklaring van Stichting Vobis, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68823053.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@stichtingvobis.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 
 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Gebruik maken van de mogelijkheden en deelname aan activiteiten.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Vrijwilligers-

Protocol, gedragscode en huisregels

De datum dat u deelnemer wordt tot het moment dat u geen gebruik meer maakt van de wijkbus.

Bestuur,
vrijwilligers, stagiaires en deelnemers.

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Contante – en betalingen per bank.

De datum dat u deelnemer wordt tot het moment dat u geen gebruik meer maakt van de wijkbus.

 • Boekhouder
 • Penningmeester
 • Accountant

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en persoonlijke brieven per post.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

 • E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

 • Sponsoren
 • Nieuws uit het stadsdeel Escamp

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Website- beheerder

 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging deelnemer- schap. Bijvoorbeeld voor een wijkfestival of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Helpfunctie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In bovenstaande tabel ziet u wanneer deze aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacybeleid
De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting u per e-mail en via de websites hierover informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Verantwoordelijke:     Soerin Narain
E-mail:        info@stichtingvobis.nl
Telefoonnummer:    06-28479849

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.