We zijn nu live -

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)-zorgKinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)-zorg

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)-zorg

Zorg voor jongeren, die een of beide ouders hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen.

Kinderen die opgroeien in een gezin waarin één/beide ouders psychische- of verslavingsproblemen heeft/hebben, lopen het risico om zelf (later) ook psychische problemen te ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen leren begrijpen wat er aan de hand is en hun emoties leren uiten. 

Daarom zijn wij met dit project gestart om deze kinderen de gelegenheid te geven om in een veilige omgeving hierover te praten en zo te voorkomen dat zij zelf (later) psychische problemen ontwikkelen. Het project is laagdrempelig opgezet d.m.v. groepsgesprekken en één op één gesprekken/keukentafel gesprekken. Ook zetten wij, waar nodig en gewenst, onze vertrouwenspersonen in. 

Wij bieden de deelnemers handvaten om zelfredzaam te zijn en om te kunnen participeren in de samenleving. Er wordt ook erkenning geboden aan de deelnemende jongeren: dat hun situatie inderdaad moeilijk is en dat het niet raar is hoe zij zich voelen. Een effectieve manier van erkenning is ook lotgenotencontact. De deelnemers hebben soortgelijke ervaringen, waardoor ze zich gesteund voelen en vooral niet alleen. Bovendien biedt een ervaringsdeskundige erkenning, begrip, hoop en een onderlinge connectie wat ze verder kan helpen. Nazorg is ook een essentieel onderdeel van dit project.
 

Andere artikelen

Onze agenda

8-3-2024: Internationale Vrouwendag: toneelstuk thema 'De geëmancipeerde vrouw'. In gesprek met 3 generaties vrouwen over hun emancipatieproces, optreden Koor Stg. Vobis en meer...
Datum:
08 mrt @ 15:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
23-2-2024: Gezellig Duurzaam Bingofestijn, samengesteld door en voor de deelnemers
Datum:
23 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
9-2-2024: Thema "Liefde" i.h.k.v. Valentijn. Wat betekent liefde voor elkaar in welke relatie dan ook. Wat is voor jou hierin belangrijk en van betekenis?
Datum:
09 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag