We zijn nu live -

DementieDementie

Dementie

Op 1 januari 2020 telde Den Haag 546.000 inwoners. Bijna 80.000 Haagse inwoners zijn 65 jaar of ouder (14%). Ruim 19.000 van hen is ouder dan 80 jaar. Het aandeel vrouwen in de 65-plussers is 54,8%. Bijna 26.000 van de Haagse ouderen heeft een migratieachtergrond: zij zijn vooral afkomstig uit Suriname of Indonesië (Den Haag, 2020). Een andere grote groep ouderen zijn afkomstig uit andere Westerse landen, zoals uit de Europese Unie of de Verenigde Staten. 24% van de Haagse ouderen is ouder dan 80 jaar (19.000 mensen). In Loosduinen, Escamp en op Scheveningen wonen de meeste Haagse ouderen (52%). 48% van de Haagse ouderen woont samen met echtgenoot/echtgenote of partner. 

Stichting Vobis

Stichting Vobis heeft een heldere doelgroep, de Hindostaanse gemeenschap. Stichting Vobis organiseert activiteiten altijd met inzet en betrokkenheid van de doelgroep waardoor het bereik groot is. De activiteiten in Den Haag dragen bij aan het grote bereik omdat het grootste gedeelte van de Hindostaanse gemeenschap gevestigd is in Den Haag. 

Sociaal isolement en kans op eenzaamheid

Uit signalen blijkt dat sociaal isolement een probleem is binnen onze gemeenschap van Hindoestanen waardoor eenzaamheid op de loer ligt. Steeds meer kwetsbare mensen uit onze achterban doen een beroep op Stichting Vobis voor ondersteuning, begeleiding en een luisterend oor. Onze ideeën en projectplannen komen voort uit gesprekken met bezoekers, ervaringsdeskundigen, lotgenotencontact en vertrouwenspersonen, die actief zijn bij Stichting Vobis en weten als geen ander hoe het is om in zo een situatie te zitten. 

Doelstelling

Dit project is o.a. bedoeld voor kwetsbare Hindoestanen die eenzaam zijn door het gebrek aan sociale contacten, zich eenzaam voelen omdat zij zich niet verbonden voelen met anderen of dreigen te raken in een sociaal isolement door gebrek aan sociale participatie door mentale of fysieke beperkingen, of verlies van een dierbare. De senioren zijn afkomstig uit Den Haag. Maar ook de jongere generatie bieden wij ondersteuning die te maken hebben met hetzelfde problematiek. 

De activiteit zorgt dat deelnemers zich voor langere tijd sterker en gezonder voelen. De activiteit helpt deelnemers om goed voor zichzelf te kunnen zorgen, zich te kunnen redden en te kunnen meedoen.

Doelgroep

Kwetsbare inwoners in Den Haag met eenzaamheidsproblematiek, in het bijzonder de Hindoestaanse gemeenschap.

Ontmoeten

Gastvrijheid en een warme ontvangst is een vereiste. Dit doen wij in een veilige omgeving. Vertrouwen opbouwen is het uitgangspunt. Wij gaan open en eerlijk het gesprek aan. Niemand is er immers op uit om anderen uit te sluiten en daar waken wij ook voor. Transparantie wordt van het projectteam van Stichting Vobis verwacht en op aangestuurd.

Dialoogbijeenkomsten – actuele thema’s

Mensen nemen deel aan verdiepende gesprekken. Hier wordt per keer een relevant thema behandeld aan de hand van een speels concept. Interactie is het uitgangspunt. Mensen worden ‘aan het werk gezet’ met diverse werkvormen om nog meer te leren van elkaar. Door contact met lotgenoten dragen wij bij aan de behoeftes van deelnemers, die soms ook kampen met psychische problemen. Deelname kan een helend en zinvolle aanvulling zijn.  

Dialoogbijeenkomsten - Schaamte

Veel mensen schamen zich geregeld, we kennen allemaal het gevoel dat je wilt dat de grond onder je opent en je kunt verdwijnen. Je kunt je schamen voor jezelf, een fout, je lichaam, en je kunt je ook schamen voor een ander, bijvoorbeeld je partner. Het is een nare emotie en het is belangrijk er goed mee om te gaan. 

Gezond Natuur Wandelen

Door het aanbieden van wekelijkse natuurwandelingen bevorderen wij de gezondheid en het welzijn van zoveel mogelijk minder actieve volwassenen. Door het aantrekkelijke en laagdrempelige aanbod verleiden wij de doelgroep om (meer) te gaan bewegen. De natuur en het groen in de stad hebben een positieve invloed op de gezondheid. De wandelingen bieden de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen.

Levensvragen

Soms gebeurt er iets in het leven dat ons diep raakt, zoals ziekte, (naderend) overlijden, verlies, rouw. Dan kunnen gedachten of vragen over de zin van het leven opkomen.
Hoe pak je de draad weer op na een ingrijpende gebeurtenis of ziekte?
Om passende spirituele hulpverlening te bieden voor diverse levensvragen/dilemma's en crisissituaties organiseren wij voor 50-plussers groepsbijeenkomsten met de volgende thema’s:

  • Wie ben ik als persoon? (Hindoestaanse identiteit, spiritualiteit en levensvragen)
  • Rouw en verlies 
  • Depressie en suïcide 
  • Eenzaamheid
  • Wat geeft mijn leven zin? (Zingevingsvraagstukken)

Gezond Oud Worden In Nederland (GO-WIN)

Een groot deel van de senioren, met name die van migratieachtergrond, voelt zich eenzaam. Bij bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse senioren voelt men zich heen en weer geslingerd tussen Nederland, waar in de meeste gevallen de (klein)kinderen wonen en het land van herkomst, waarvan ze hadden verwacht daar uiteindelijk naar terug te kunnen keren. De ervaren eenzaamheid zorgt al snel voor allerlei klachten zoals hart- en vaatziekten, angst en depressie. Dat maakt het essentieel om zoveel mogelijk voordat deze ongemakken zich laten zien, ze in de kiem te kunnen smoren door de doelgroep te laten werken aan hun eerdergenoemde zelfmanagementvaardigheden.

Leefstijlbegeleiding

Wij leven in moeilijke tijden. Het corona-virus grijpt snel om zich heen en vallen er slachtoffers binnen onze (in) directe kring. In de huidige situatie is het belangrijk om ons immuunsysteem optimaal te houden, zowel lichamelijk als geestelijk actief te zijn, letten op een goede voeding en voldoende ontspanning. Leefstijlverandering als instrument voor een fit en gezond leven is kortom erg belangrijk. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking heeft te kampen het overgewicht. Dit beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van het leven, maar brengt op termijn ook ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Wij Zijn Zelf Het Medicijn

Stichting Vobis is een samenwerking aangegaan met Stichting Transmurale Zorg om maandelijks huiskamergesprekken te organiseren over dementie met als titel: “Wij Zijn Zelf Het Medicijn”.
We zijn zelf het medicijn

Dementie is een ongeneeslijke ziekte die de hersenen aantast. Op dit moment wonen zo’n 10.000 mensen met dementie in de regio Haaglanden en de verwachting is dat het aantal mensen met dementie de komende 30 jaar verdubbelt. Gelukkig kunnen we iets doen om dementie tegen te gaan!
 

Andere artikelen

Onze agenda

8-3-2024: Internationale Vrouwendag: toneelstuk thema 'De geëmancipeerde vrouw'. In gesprek met 3 generaties vrouwen over hun emancipatieproces, optreden Koor Stg. Vobis en meer...
Datum:
08 mrt @ 15:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
23-2-2024: Gezellig Duurzaam Bingofestijn, samengesteld door en voor de deelnemers
Datum:
23 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
9-2-2024: Thema "Liefde" i.h.k.v. Valentijn. Wat betekent liefde voor elkaar in welke relatie dan ook. Wat is voor jou hierin belangrijk en van betekenis?
Datum:
09 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag