We zijn nu live -

Opgroeien in twee culturen

Opgroeien in twee culturen

Ouders, kinderen, familie en de gemeenschap zien geweld niet als een probleem en rechtvaardigen het vanuit hun cultuur en tradities. De huidige, assertieve generatie jongeren vindt absolute gehoorzaamheid niet langer vanzelfsprekend. Dit levert conflicten op tussen de generaties die vaak opgelost worden met geweld. De gevolgen van kindermishandeling zijn enorm. Kinderen verliezen het vertrouwen in zichzelf en anderen. Zij krijgen last van depressie, concentratieverlies, angst, boosheid en baldadigheid. Het aantal suïcidepogingen onder Hindoestaanse jongeren is ook hoger dan onder leeftijdsgenoten van autochtone en andere migrantengroepen.

Een ander aspect is het opgroeien in twee culturen: een Nederlandse en een Hindoestaanse cultuur! Veel jongeren voelen zich noch in de eigen traditionele cultuur, noch in de Nederlandse cultuur thuis. Het leven in twee culturen kan er dus soms voor zorgen dat je tegen onbegrip uit je omgeving aanloopt en leidt soms tot vooroordelen en/of misverstanden. Als je je juist Nederlands voelt en je ouders/familie juist sterk aan hun oorspronkelijke cultuur vasthouden, kan dat erg lastig zijn. Dat kan soms frustrerend zijn en kan leiden tot wederzijds onbegrip, boosheid, verdriet. Het kan soms moeilijk worden om als ouder of kind elkaar wederzijds te accepteren als de een heel anders tegen normen en waarden, religie en het leven aankijkt dan de ander. Veel Hindoestaanse ouders zouden moeite hebben om te praten over de opvoeding, omdat ze zich hierover schamen. 

Tegen deze achtergrond organiseren wij jaarlijks bijeenkomsten/workshops over de aanpak van kindermishandeling, zodat:

  • de omgeving alert wordt op signalen van mishandeling en in actie komt;
  • het aantal meldingen van mishandeling toeneemt en het aantal mishandelingen afneemt;
  • ouders een platform krijgen om met lotgenoten te praten en ervaringen te delen. 

Ook ondersteunen wij de hulpverleners bij het beter hulp bieden aan Hindoestaanse gezinnen, waarbij zij rekening houden met de Hindoestaanse cultuur en manier van denken.

Kortom: ‘Stille groep, stille lijders’ betreft een project, waarbij er gewerkt wordt aan verminderen van kindermishandeling door het vergroten van kennis en inzicht over ‘kindermishandeling binnen de Hindoestaanse cultuur’ en door het vergroten van cultuur sensitieve vaardigheden van de hulpverlening.

Regio Haaglanden is onze ‘pilot’-regio, met goede resultaten. De bedoeling is dat het project vervolgens wordt uitgerold in andere steden waar de doelgroep ook vertegenwoordigd is, zoals Amsterdam, Rotterdam, Almere, Utrecht.
 

Andere artikelen

Onze agenda

8-3-2024: Internationale Vrouwendag: toneelstuk thema 'De geëmancipeerde vrouw'. In gesprek met 3 generaties vrouwen over hun emancipatieproces, optreden Koor Stg. Vobis en meer...
Datum:
08 mrt @ 15:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
23-2-2024: Gezellig Duurzaam Bingofestijn, samengesteld door en voor de deelnemers
Datum:
23 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
9-2-2024: Thema "Liefde" i.h.k.v. Valentijn. Wat betekent liefde voor elkaar in welke relatie dan ook. Wat is voor jou hierin belangrijk en van betekenis?
Datum:
09 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag