We zijn nu live -

Opvoeden in een nieuwe contextOpvoeden in een nieuwe context

Opvoeden in een nieuwe context

Opvoeden in een nieuwe context

Welke (nieuwe) vaardigheden vraagt het opvoeden in een andere, nieuwe context van ouders?

Ouders zien de mondigheid en autonomie van hun kinderen toenemen en weten niet altijd even adequaat hierop in te spelen. Hun bezorgdheid over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen neemt toe.

Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling tot iemand die zelfstandig kan meedoen aan de samenleving.

In dit kader organiseren wij geregeld workshops voor ouders en opvoeders met thema’s, zoals: “straffen, belonen, verantwoordelijkheid, uitgaan, seksuele voorlichting, foute vrienden, die computerspelletjes en wat doet mijn kind achter die computer?”

Wij hopen hiermee te bereiken, dat ouders hun kind(eren):
-    een verzorgende en beschermende omgeving kunnen bieden. Bijvoorbeeld affectie tonen, sensitief en adequaat op behoeftes van het kind reageren;
-    positieve ondersteuning kunnen bieden. Complimenten en aanmoediging zijn motiverend om nieuwe dingen te leren. Ouders stimuleren zo de zelfstandigheid van hun kind en bieden ondersteuning bij moeilijkheden.
-    een structuur kunnen bieden. Bijvoorbeeld zorgen voor regelmaat en orde en consistent handelen;
-    kennis kunnen overdragen en waarden en normen kunnen bijbrengen. Bijvoorbeeld uitleg en informatie geven, eigen verantwoordelijkheid stimuleren, ongewenst gedrag ontmoedigen of negeren en goed gedrag belonen;

Geen enkele ouder is perfect. Opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Ouders die goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar voor hun kinderen zijn.

 

Andere artikelen

Onze agenda

20 jarig bestaan Stichting Vobis
Datum:
13 nov @ 17:00 - 01:00
Plaats:
Den Haag
Adres:
Partycentrum Zichtenburg (Rozenzaal), Zichtenburglaan 23, 2544 EA Den Haag
Conferentie “Het Kind als Getuige” van Huiselijk Geweld
Datum:
13 nov @ 13:00 - 18:00
Plaats:
Den Haag
Adres:
Partycentrum Zichtenburg (Rozenzaal), Zichtenburglaan 23, 2544 EA Den Haag
Dag van de Mantelzorg
Datum:
10 nov @ 13:00 - 23:00
Plaats:
Den Haag
Adres:
Partycentrum Ons Huis, Beatrijsstraat 120, 2531 XE Den Haag