We zijn nu live -

Gendergelijkheid en QueerGendergelijkheid en Queer

Gendergelijkheid en Queer

Onder groepen met een religieuze of migratieachtergrond kunnen andere opvattingen bestaan over seksuele en genderdiversiteit en genderexpressie dan onder groepen met een westerse achtergrond. Hierdoor kan het proces van identiteitsvorming en uit de kast komen anders verlopen.

Ook bij jongeren is acceptatie niet vanzelfsprekend. Queer scholieren voelen zich niet altijd vrij om op school te zijn wie ze willen zijn. Dit kan leiden tot slechte schoolprestaties, depressies en vereenzaming. Het aantal suïcidepogingen onder queer jongeren is hoger dan gemiddeld.

Praten over gender en seksualiteit is in veel gezinnen niet vanzelfsprekend of geaccepteerd. Velen van hen leiden daarom een dubbelleven, vaak uit angst om hun familie kwijt te raken. Sommigen van hen gaan hier behendig en ogenschijnlijk zonder al te veel problemen mee om. Veel bi-culturele queers blijken vindingrijk in het leren leven met hun ‘geheim’. Waar niet over gesproken wordt bestaat ook niet. Te veel bi-culturele queers zijn kwetsbaar en onzeker door het dubbelleven dat ze leiden, zo laat onderzoek zien. Hun problema¬tiek is vaak onzichtbaar voor professionals op school of in de wijk. (Bron: Actieprogramma “Queer in Den Haag 2020-2022). Ongeveer 11% van de mensen in Nederland identificeert zich als Queer, dat zijn er naar schatting zo'n 5.500 Hindoestaanse inwoners in Den Haag e.o. die zich identificeren als Queer.

Wij werken samen met de gemeente Den Haag om bij te dragen aan de uitbreiding en versteviging van de kansengelijkheid van kwetsbare doelgroepen. Samen met de stad en onze partners, waaronder professionals, zelforganisaties en migranten, sportverenigingen zetten wij ons in bij het creëren van draagvlak en realisatie van de beschreven ambities in het actieprogramma Queer in Den Haag. Wij richten ons hierbij vooral op de hetero’s die problemen hebben met seksuele diversiteit. Daarnaast dragen wij bij aan het vergroten van de veiligheid, zichtbaarheid en sociale acceptatie van Queers in Den Haag. 

Dit doen wij door activiteiten te organiseren, die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid, de zichtbaarheid en de sociale acceptatie. Activiteiten zoals:

  • Conferenties over het discrimineren van LHBTIQ+ 
  • Laagdrempelig toegankelijke activiteiten  
  • Voorlichtingsbijeenkomsten op scholen 
  • Groepsbijeenkomsten voor ouders
  • Theatervoorstellingen MKB 
  • Uitzending op Radio Sangam 
  • Deelname lokale platforms en landelijke samenwerkingsbijeenkomsten 
  • Jaarlijkse kranslegging Homomonument op 4 mei 

Andere artikelen

Onze agenda

12-7-2024: een interactieve Quiz van mannen tegen de vrouwen (de strijd der seksen) vol (ont)spanning, plezier en hilariteit.
Datum:
12 jul @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
5-7-2024: maandelijkse bijeenkomst voor- en door mannen. Thema 'Digitale Veiligheid bij huiselijk geweld', zoals online stalking, bedreiging en controle. Hoe groot is dit probleem enz.
Datum:
05 jul @ 16:00 - 21:00
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
28-6-2024: Informatiebijeenkomst over "Gezond leven met en zonder Diabetes. Wat is Diabetes en welke soorten zijn er; wat zijn de symptomen; kun je het voorkomen?
Datum:
28 jun @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag