We zijn nu live -

Cursus ‘Gezond Oud Worden In Nederland’ (GO-WIN)Cursus ‘Gezond Oud Worden In Nederland’ (GO-WIN)

Cursus ‘Gezond Oud Worden In Nederland’ (GO-WIN)

Bij gezond ouder worden gaat het niet alleen om het voorkómen, uitstellen en behandelen van ziekten en aandoeningen, maar vooral om het voorkómen en terugdringen van beperkingen in het functioneren en het bevorderen van de zelfredzaamheid, participatie en een goede kwaliteit van leven.

Het doel van de cursus ‘Gezond Oud Worden In Nederland’ (GO-WIN) is, dat je zelfmanagementvaardigheden leert waardoor je welzijn wordt vergroot. Daardoor sta je positiever in het leven, ervaar je meer regie over het leven en krijgt eenzaamheid minder kans.

De cursus is bedoeld voor 50-plussers die in Nederland wonen met een migratie-achtergrond.
Omdat het gaat om groepen met diverse migratie-achtergronden, is de cursus ook aangepast aan deze groepen.
Zo wordt er met herkenbare verhalen gewerkt, om de deelnemers een houvast te geven om na te denken over hun eigen toekomst als oudere.

Wij organiseren in samenwerking met Parnassia Indigo Haaglanden deze cursus.

 

Andere artikelen

Onze agenda

8-3-2024: Internationale Vrouwendag: toneelstuk thema 'De geëmancipeerde vrouw'. In gesprek met 3 generaties vrouwen over hun emancipatieproces, optreden Koor Stg. Vobis en meer...
Datum:
08 mrt @ 15:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
23-2-2024: Gezellig Duurzaam Bingofestijn, samengesteld door en voor de deelnemers
Datum:
23 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
9-2-2024: Thema "Liefde" i.h.k.v. Valentijn. Wat betekent liefde voor elkaar in welke relatie dan ook. Wat is voor jou hierin belangrijk en van betekenis?
Datum:
09 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag