We zijn nu live -

Seksueel misbruik in migranten families

Seksueel misbruik in migranten families

Door het taboe rondom seksualiteit is seksueel misbruik binnen veel migrantengroepen moeilijk bespreekbaar. Met als gevolg dat slachtoffers soms jarenlang met een geheim rondlopen waar zij met niemand over durven te praten en waarvoor zij geen hulp durven te zoeken. 
Soms zijn familieleden wel op de hoogte van het seksueel misbruik, maar weten zij niet hoe ze het moeten bespreken of moeten stoppen. Schuld, schaamte en eergevoelens spelen een grote rol. Zo lang we er niet over praten is er niets aan de hand, is de gedachte.
Bij meiden en jongens die slachtoffer worden van seksueel misbruik laat dit diepe sporen achter in de rest van hun leven. Zo ondervinden ze vaak op latere leeftijd problemen met het aangaan van relaties.

Wij besteden hier aandacht aan door het verzorgen van workshops/trainingen. Hiervoor gebruiken wij de toolkit van Pharos ‘Voorlichting aan migranten over seksueel misbruik binnen de familie’. 

Ons doel is om: 

  • seksueel misbruik en de gevolgen daarvan, zoals tienerzwangerschappen, lichamelijke en psychosociale problemen, te stoppen en te voorkomen;
  • slachtoffers van seksueel misbruik uit hun isolement te halen, hen te erkennen in hun leed en hun weerbaarheid te vergroten, zodat zij passende hulp zoeken en hun leven verder vorm kunnen geven;
  • de omgeving van slachtoffers van seksueel misbruik bewust te maken van het grote leed dat aangericht wordt en hoe dit misbruik voorkomen dan wel gestopt kan worden.
  • slachtoffers die professionele ondersteuning zoeken te ondersteunen.
     

Andere artikelen

Onze agenda

12-7-2024: een interactieve Quiz van mannen tegen de vrouwen (de strijd der seksen) vol (ont)spanning, plezier en hilariteit.
Datum:
12 jul @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
5-7-2024: maandelijkse bijeenkomst voor- en door mannen. Thema 'Digitale Veiligheid bij huiselijk geweld', zoals online stalking, bedreiging en controle. Hoe groot is dit probleem enz.
Datum:
05 jul @ 16:00 - 21:00
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
28-6-2024: Informatiebijeenkomst over "Gezond leven met en zonder Diabetes. Wat is Diabetes en welke soorten zijn er; wat zijn de symptomen; kun je het voorkomen?
Datum:
28 jun @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag