We zijn nu live -

Samen tegen Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Met de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld Haaglanden 2019-2022 heeft de gemeente Den Haag met partners gekozen voor een brede aanpak van huiselijk geweld. Doelstelling daarbij is dat in de regio Haaglanden huiselijk geweld zoveel mogelijk wordt voorkomen, zo snel mogelijk herkend, erkend en behandeld, waardoor de veiligheid duurzaam wordt geborgd. De focus ligt op preventie, het aanpakken van de oorzaken van geweld en de risicofactoren om zo het geweld duurzaam te stoppen.

Doelgroep: 
Slachtoffers die zich er niet van bewust zijn dat zij mishandeld worden. Ook slachtoffers met schaamtegevoelens die het niet durven te zeggen dat hij/zij geslagen wordt of geestelijk mishandeld wordt. Daarnaast weet de doelgroep niet waar ze terecht kunnen voor hulp en weten zij niet wat ze kunnen doen bij sprake van mishandeling.

Doel: 
Het doel van dit project is om samen met ervaringsdeskundigen, lotgenoten en ooggetuigen het thema bespreekbaar te maken binnen de Hindoestaanse gemeenschap om zowel bij de slachtoffers als ooggetuigen bewustwording te creëren dat huiselijk geweld niet oké is en wat zij zelf eraan kunnen doen.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten/trainingen worden besproken: 

  1. Partnergeweld
  2. Geestelijke mishandeling
  3. Het Kind als getuige van Huiselijke Geweld

Voorlichtingsbijeenkomsten van o.a.:

  1. Veilig Thuis
  2. Politie Haaglanden
  3. GGD Haaglanden

Dialoogbijeenkomsten:

  1. Schaamte
  2. Grensoverschrijdend gedrag
  3. Huiselijk geweld tegen vrouwen
  4. Huiselijk geweld tegen mannen

DEELNAME IS GRATIS

Download hier de flyer
 

Andere artikelen

Onze agenda

Bijeenkomst 10 februari 2023, thema Liefde i.h.k.v. Valentijnsdag
Datum:
10 feb @ 17:00 - 01:00
Plaats:
Kantine SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
Groepssessies 'Bekend maakt Bemind' op 3,10,17,24 februari 2023. We gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die te maken hebben met alle vormen van discriminatie en hoe deze te bestrijden.
Datum:
03 feb @ 14:00 - 16:00
Plaats:
Kantine SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
Bijeenkomst 27 JANUARI 2023, thema HUISELIJK GEWELD en SEKSUELE DIVERSITEIT
Datum:
27 jan @ 17:00 - 01:00
Plaats:
Kantine SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag