We zijn nu live -

Rechten van het KindRechten van het Kind

Rechten van het Kind

Iedereen is het erover eens dat elk kind recht heeft op een veilig thuis. Er is veel aandacht voor kinderen in onveilige thuissituaties. Maar ondanks de vele campagnes, interventies, beschikbare kennis en tomeloze inzet van velen, blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. Samen hebben we een verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen in onveilige situaties te vergroten.

Daarom besteden wij jaarlijks ‘in de week tegen kindermishandeling’ aandacht aan de rechten van het kind met als doel: het versterken van de kracht van kinderen, jongvolwassenen en gezinnen, met name uit de migrantengemeenschappen.
Zo hopen wij kindermishandeling bij migrantengemeenschappen te verminderen door vroegtijdig te signaleren en zodoende erger te voorkomen.

Wij richten ons o.a. op moeilijk bereikbare gezinnen met kinderen. Doorgaans betreft het gezinnen in een achterstandspositie. Ze hebben te maken met risicofactoren als armoede, werkeloosheid, discriminatie, sociaal isolement, emotionele en hygiënische verwaarlozing van kinderen door ouders en/of onveilig opvoedingsklimaat. Vaak is er sprake van problemen op meerdere levensterreinen, zoals ten aanzien van de opvoeding van de kinderen, het voeren van een huishouding en het omgaan met instanties en instellingen. 

Onze activiteiten zijn gericht op bewustwording, mentaliteitsverandering, het versterken van de eigenkracht en ontwikkeling van kennis en vaardigheden, dat aansluit op de doelstelling van het programma ‘Rechten van het Kind’. Iedereen heeft krachten en talenten en onze focus is hierop gericht. De stichting is een ‘good practice’, er zijn vrijwilligers met ervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling die erkenning hebben gevonden binnen de stichting en die hun ervaringen inzetten om andere mensen te helpen.
 

Andere artikelen

Onze agenda

Bijeenkomst 14 april 2023, thema "Dementie en Overbelaste Mantelzorger"
Datum:
14 apr @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
Bijeenkomst 31 maart 2023, thema BAANKANS! Informatie over werken bij de leukste bedrijven in Den Haag
Datum:
31 mrt @ 17:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
Bijeenkomst 10 maart 2023, thema Holi Phagwa en Internationale Vrouwendag
Datum:
10 mrt @ 17:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag