We zijn nu live -

KindermishandelingKindermishandeling

Kindermishandeling

Vrijwel alle signalen van kindermishandeling zijn aspecifiek: niet één kenmerk in uiterlijk, gedrag 
of ontwikkeling is specifiek voor kindermishandeling en alle kenmerken kunnen ook een signaal 
zijn voor andere problemen. Belangrijker dan kennis over signalen is daarom misschien wel een 
‘gevoeligheid’ voor signalen en het wegen ervan.

Kindermishandeling kent verschillende vormen, zoals lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, 
psychische mishandeling of verwaarlozing, seksueel misbruik (ook online) en het getuige zijn van 
(partner)geweld. Specifieke vormen van lichamelijke mishandeling zijn schudden van een baby met 
hersenletsel als gevolg, pediatric condition falsification en meisjesbesnijdenis.

Kindermishandeling gaat over een structurele vorm van onveiligheid waarbij de situatie bedreigend of gewelddadig is voor kinderen. Kindermishandeling gebeurt door ouders of andere personen van wie een kind afhankelijk is.
De ontwikkeling van een kind hangt voor een groot deel af van de interactie met de ouders. Dat geldt zeker in de eerste levensjaren. Later gaat de omgeving een steeds belangrijkere rol spelen.

Iedere ouder of opvoeder kan op zijn tijd een steuntje in de rug gebruiken bij de opvoeding. Tijdig steun bieden voorkomt dat problemen verergeren. Heeft u als opvoeder/ouder die steun nodig? Wij kunnen u helpen met het zoeken naar die ondersteuning en zo nodig doorverwijzen.

Iedereen kan het verschil maken voor een kind wat slachtoffer is van kindermishandeling. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk in actie komt als u kindermishandeling vermoedt.
Het bij Veilig Thuis melden van vermoedens van kindermishandeling is met ingang van 1 januari 2019 noodzakelijk in alle gevallen waarbij sprake is van acute en/of structurele onveiligheid.

Jaarlijks besteden wij in ‘de Week tegen Kindermishandeling’ (van 18 t/m 24 november) hier aandacht aan.
Ons doel is om kindermishandeling bij migrantengemeenschappen te verminderen door vroegtijdig te signaleren en zodoende erger te voorkomen. 

Andere artikelen

Onze agenda

8-3-2024: Internationale Vrouwendag: toneelstuk thema 'De geëmancipeerde vrouw'. In gesprek met 3 generaties vrouwen over hun emancipatieproces, optreden Koor Stg. Vobis en meer...
Datum:
08 mrt @ 15:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
23-2-2024: Gezellig Duurzaam Bingofestijn, samengesteld door en voor de deelnemers
Datum:
23 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
9-2-2024: Thema "Liefde" i.h.k.v. Valentijn. Wat betekent liefde voor elkaar in welke relatie dan ook. Wat is voor jou hierin belangrijk en van betekenis?
Datum:
09 feb @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag