We zijn nu live -

Dag van de beperking, dag van bijzondere kinderen

Dag van de beperking, dag van bijzondere kinderen

Veel Nederlanders raken in een sociaal isolement als gevolg van hun lichamelijke, fysieke en chronische beperking. Een groot probleem, dat door de (migranten) samenleving vaak niet wordt gezien en nog steeds taboe is.

Enerzijds dienen maatregelen gestimuleerd te worden om zoveel mogelijk onnodige handicaps te voorkomen, anderzijds dienen op velerlei gebieden maatregelen getroffen te worden om mensen met een handicap al vanaf jonge leeftijd gelijke kansen te bieden, gericht op volledige sociaal-maatschappelijke integratie in een volledig toegankelijke fysieke omgeving en met volledig toegankelijke informatie en communicatie. 
Zowel het ontwikkelen van vaardigheden en het functioneren naar eigen mogelijkheden, gelijkwaardige participatie, alsook acceptatie en waardering door de samenleving op alle niveaus zijn belangrijke condities.

Wij vragen jaarlijks op 3 december aandacht voor het thema: ‘dag van de beperking, dag van bijzondere kinderen’ i.h.k.v. ´Internationale Dag voor Mensen met een Beperking´. In Nederland bekend als ´Wereld Gehandicapten Dag´.
Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

In samenwerking met de ervaringsdeskundigen richten wij een platform op, waar de doelgroep op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek kunnen gaan en om de zichtbaarheid te vergroten.
 

Andere artikelen

Onze agenda

12-7-2024: een interactieve Quiz van mannen tegen de vrouwen (de strijd der seksen) vol (ont)spanning, plezier en hilariteit.
Datum:
12 jul @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
5-7-2024: maandelijkse bijeenkomst voor- en door mannen. Thema 'Digitale Veiligheid bij huiselijk geweld', zoals online stalking, bedreiging en controle. Hoe groot is dit probleem enz.
Datum:
05 jul @ 16:00 - 21:00
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
28-6-2024: Informatiebijeenkomst over "Gezond leven met en zonder Diabetes. Wat is Diabetes en welke soorten zijn er; wat zijn de symptomen; kun je het voorkomen?
Datum:
28 jun @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag