We zijn nu live -

VrouwenemancipatieVrouwenemancipatie

Vrouwenemancipatie

Als gevolg van de migratie naar Nederland zijn de veranderingen van culturele waarden en normen binnen het gezin in een stroomversnelling geraakt. Een aantal gezinnen is gewend geraakt aan deze ontwikkelingen; sommigen zien deze als een uitdaging, weer anderen komen in een zogeheten vicieuze cirkel terecht. Vrouwen zijn vaak de dupe van dit alles. Zij streven naar een meer zelfstandige positie binnen de gezinsrelatie en naar verbetering van hun veiligheid en economische zelfredzaamheid.

Economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid vergroot ieders keuzevrijheid, toch is in Den Haag maar 52% van de vrouwen economisch zelfstandig. Hoe brengen we hier verandering in?

Geweld is een middel om de vrouw te onderdrukken en komt nog steeds schrikbarend vaak voor, tegenwoordig ook in de digitale wereld en veel hiervan is niet zichtbaar. Hoe voeden we onze dochters op tot weerbare vrouwen?

Uit cijfers blijkt dat jonge vrouwen in Den Haag zich niet gelijkgesteld voelen met de kansen en mogelijkheden die mannen krijgen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Hoe creëren we een gelijkwaardig toekomstbeeld en empoweren we jonge vrouwen zo dat ze de kansen pakken die er zijn?

Voor ons vormt het bovenstaande dan ook genoeg redenen om jaarlijks vrouwenemancipatie als belangrijk speerpunt op de agenda te houden.
 

Andere artikelen

Onze agenda

8-12-2023: Paarse Vrijdag: solidair met de LHBTQIA+community, presentatie en voorlichting. Saamhorigheid is “het besef, het gevoel van bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen".
Datum:
08 dec @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
24-11-2023: Stichting Vobis Karaoke Talent Award 2024: voorlichting en informatie hierover en registratie deelname voor de Karaoke wedstrijd, start volgend jaar.
Datum:
24 nov @ 16:00 - 00:30
Plaats:
Voetbalvereniging SVH
Adres:
Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
19-11-2023: Conferentie "Ken je rechten als Kind", met een toneelstuk. Uitgangspunten kinderen hebben rechten, huiselijk geweld, de Meldcode rechten van het kind.
Datum:
19 nov @ 13:00 - 00:00
Plaats:
Partycentrum Ons Huis
Adres:
Beatrijsstraat 120, 2531 XE Den Haag