We zijn nu live -

Missie & VisieMissie & Visie

Missie & Visie

Lees hier meer over onze Visie, Missie en Ambitie.

Visie, Missie en Ambitie

Visie

  • In een smeltkroes van meerdere culturen een zo groot mogelijke bewustwording, ruimte en perspectief creëren onder de doelgroepen, zodat zij steeds meer elkaar de hand gaan reiken om de sociale samenhang in de maatschappij te vergroten.
  • Het bevorderen van begrip, waardering en respect voor elkaar door het kweken van kennis over elkaars culturen en gewoontes.
  • Het bewerkstelligen dat burgers ‘waarden en normen’ hoog in het vaandel hebben staan.

Missie

  • Het bevorderen van de sociale cohesie en saamhorigheid binnen de samenleving, in het proces van vinden, verbinden en versterken.
  • Het helpen van “kwetsbare” doelgroepen naar meer sociale en economische zelfstandigheid en maatschappelijke zelfredzaamheid, uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften.
  • Het bevorderen en ondersteunen bij integratie, inburgering en emancipatie om optimaal te kunnen participeren in de samenleving.
  • Het bewerkstelligen dat een ieder voor zichzelf leert opkomen, zelfbewuster, sterker en weerbaarder wordt.
  • Het informeren van ieders rechten en plichten om zijn/haar belangen goed te kunnen behartigen.

Ambitie
Stichting Vobis wil haar bijdrage leveren door de moraal binnen migranten kringen aan te pakken om de maatschappelijke participatie in alle facetten daarvan binnen de samenleving te bevorderen.  Samenwerken om een cultuur sensitieve aanpak te vergroten en hulpverleners bewuster maken van cultuurverschillen, opdat zij betere ondersteuning kunnen geven. Verandering van binnenuit bij de doelgroep(en) te bewerkstelligen. De overdracht van normen en waarden begint immers in eigen kring. Ruimte bieden voor dialoog en discussie over thema’s, positieve rolmodellen een podium bieden. Bij (psychische) kwetsbaarheid van kinderen, jongeren, gezinnen en hun naasten bewustwording stimuleren, assertiever en weerbaarder maken door trainingen.

Gecertificeerd leerbedrijf 
Stichting Vobis is ook een erkend leerbedrijf waar studenten hun stage of afstudeeropdrachten kunnen vervullen. Bedrijf Stichting Vobis. Leerbedrijf ID 100049830.