Eenzaamheid

“Eén tegen eenzaamheid”

Ouderdom komt voor migranten met kansen en beperkingen
Nederlanders met een migratieachtergrond worden steeds ouder. Naast de beperkingen die ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt, hebben migrantenouderen ook te maken met vooroordelen. Maar over ouder worden in Nederland zijn ze positief.

Het aantal ouderen in Nederland met een migratie achtergrond is de afgelopen 20 jaar snel toegenomen. Naar verwachting zullen de komende jaren een verdere groei te zien geven. Begin 2018 waren er ruim 840 duizend Nederlanders van 55 jaar en ouder met een migratieachtergrond. Het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt dat Nederland in 2030 ruim 1.2 miljoen migranten van 55 jaar en ouder heeft, naar herkomst gelijkelijk verdeeld over westerse en niet-westerse landen (CBS, 2018a).

Steeds meer ouderen met een migratieachtergrond in Nederland
Het aantal oudere migranten met een migratieachtergrond neemt in een snel tempo toe. Volgens het CBS woonden er in 1991 in totaal 42.244 55-plussers met niet-westerse roots in Nederland (1,3 procent van alle 55-plussers). Begin 2018 bestond deze groep uit ongeveer 312 duizend ouderen (5,7 procent). De grootste groepen 55-plussers met een migratieachtergrond zijn ouderen met een Surinaamse (83.000), Turkse (52.000), Marokkaanse (50.000) en Antilliaanse (24.000) achtergrond. Volgens de bevolkingsprognoses van het CBS zal het aantal ouderen met een migratieachtergrond in 2040 stijgen naar 819.000. Dat is 12,2% van alle 55-plussers die er op dat moment in Nederland wonen.

Op wie kunnen oudere migranten straks rekenen?
Gezondheid is niet het enige waar deze groep ouderen mee worstelt. Ze hebben ook te kampen met vooroordelen, financiële problemen en eenzaamheid.

Ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond ervaren het ouder worden in Nederland over het algemeen positief. Het zorgsysteem en de verschillende sociale arrangementen bieden hen de mogelijkheid om hun leven naar eigen keuze in te vullen. Vervelend op zijn minst vinden ze wel dat ze ook op hun oude dag nog geconfronteerd worden met vooroordelen. Hun grootste zorg is echter hun geleidelijk afnemende gezondheid.

Dat ouderdom met gebreken komt is evident, maar op wie willen en kunnen ouderen met een nietwesterse migratieachtergrond straks rekenen als ze het niet meer alleen afkunnen? Zouden ze vertrouwen op professionals, familie of zelfs vrienden en buren, of een combinatie ervan? Die vraag wordt met de verwachte toename van het aantal ouderen van niet Nederlandse herkomst in de komende jaren alleen maar actueler en behoeft dringend antwoord.

Eenzaamheid
In Nederland wonen 312 duizend 55-plussers met een migratieachtergrond. Een vaak vergeten groep die Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar Ageing, Families and Migration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, al jaren met veel passie en bevlogenheid onder de aandacht brengt van wetenschappers en professionals.

‘Wat ik het allerliefst zou willen, is dat we een genuanceerder beeld krijgen van migrantenouderen, hun veerkracht en weerbaarheid vergroten en de meest kwetsbaren onder hen ondersteunen. Gemiddeld genomen vergaat het 55-plussers met een niet-westerse achtergrond niet bijzonder goed. Ze leven vaker onder de armoedegrens en ervaren meer fysieke en mentale gezondheidsproblemen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond. Maar juist die voortdurende vergelijking is problematisch. Migratie is nu eenmaal een zeer ingrijpende levensgebeurtenis.

Hoe zouden we de leefsituatie van niet-westerse ouderen in Nederland beoordelen als we hen vergelijken met leeftijdsgenoten in Marokko of Turkije? Die data is er nog niet, maar vermoedelijk zijn de ouderen die hier wonen gemiddeld genomen rijker en gezonder dan de ouderen daar.

We moeten ervoor waken om migrantenouderen in een slachtofferrol te plaatsen. Er zijn ook genoeg niet westerse 55-plussers die hun leven een tien geven op de schaal van geluk. Door daar meer de focus op te leggen en te onderzoeken wat hen zo gelukkig maakt, kun je wellicht ook de minder gelukkige migrantenouderen beter helpen.’

Bijlage:

<<sep 2021>>
mdwdvzz
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3