Werk

Vrijwilligerswerk en participatiesamenleving

Vrijwilligers zoeken naar een vorm van voldoening, en daarvoor is bewegingsruimte en zelfstandigheid belangrijk. Als vrijwilligers zich genegeerd of miskend voelen, is hun inzet gedoemd te mislukken. Begeleiding kost veel tijd, maar het is een investering die zich terugbetaalt. Op deze manier houden wij vrijwilligers langer vast. Wij zorgen er vooral voor dat mensen elkaar ontmoeten, zodat vooroordelen kunnen worden weggenomen. ‘Het werkt beter wanneer je je inzet tijdens activiteiten, naar ieders plezier of belang.

Onze vrijwilligers helpen bijvoorbeeld ouderen bij de thuisadministratie en om een praatje te maken. De vrijwilligers richten zich op ouderen, die zelfstandig wonen en hulp nodig hebben. Door een tomeloze inzet en ondersteund door vrijwilligers en helpers zijn wij tot nu toe er steeds in geslaagd onze doelstellingen te verwezenlijken.

Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering

Sinds 2017 werkt Stichting Vobis samen met dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij ontvangen werkelozen die vrijwilligerswerk moeten doen. Wij bieden deze werklozen de mogelijkheid om iets voor gemeenschap terug te doen. Zij zetten zich in bij conferenties als gastvrouwen, workshops als aanspreekpunt en registratie, kinderopvang en alle bij komende taken.

Samen dingen doen

Contact leggen met anderen is voor sommige mensen best moeilijk. Ze kiezen ervoor om in hun eigen kringetje te blijven van mensen met dezelfde leeftijd, dezelfde interesses, dezelfde achtergrond. Dat is jammer, want zo maken ze nooit kennis met andere culturen of leeftijdsgroepen. Dat kan leiden tot onbegrip en onverschilligheid, eenzaamheid en soms zelfs angst.

Activiteiten

  • Die erop gericht zijn om mensen in een kwetsbare positie te motiveren om als vrijwilliger aan de slag te gaan;
  • Die zich richten op deskundigheidsbevordering van vrijwilligers uit een kwetsbare doelgroep;
  • Waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren;
  • Waarbij verschillende groepen samenkomen om elkaar op duurzame wijze beter te leren kennen;
  • Naast het bestrijden van vooroordelen en eenzaamheid kan ook de verbetering van de directe leefomgeving of buurt een belangrijk doel zijn. Activiteiten hiervoor zijn erg uiteenlopend, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige buurt- of wijkactiviteiten die burgers zelf organiseren.

Sociale activiteiten

  • Het vergroten van wederzijds begrip tussen verschillende groepen mensen, zoals jonge en oude mensen, gezonde en gehandicapte mensen, Nederlandse en niet-Nederlandse mensen;
  • Het aanleren van burgerschapsvaardigheden, waardoor mensen beter in staat zijn bij te dragen aan een leefbare samenleving.

Lotgenotencontact

Wie te maken krijgt met discriminatie, ziekte, rouw of de zorg voor een naaste, kan veel baat hebben bij contact met lotgenoten. Herkenning en steun van anderen maakt de situatie draaglijker en vermindert het gevoel van eenzaamheid. Het verbetert vaak de kwaliteit van leven.

  • Bijeenkomsten en activiteiten die gericht zijn op contact tussen lotgenoten;
  • Realisatie van een ontmoetingsplek;
  • Digitale of online ontmoetingsplekken die ertoe leiden dat er direct en rechtstreeks contact is.
Werk
Geplaatst 5 jaar geleden
Werk
Geplaatst 5 jaar geleden
Werk
Geplaatst 5 jaar geleden
Werk
Geplaatst 5 jaar geleden
Werk
Geplaatst 5 jaar geleden
Werk
Geplaatst 5 jaar geleden

Vrijwilligerswerk

Wil je je aanmelden als vrijwilliger?

Stageplekken

Ben jij op zoek naar een stageplek? Wij bieden jou een diverse en leerzame stage!

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31