Vrijwilligerswerk

Word vrijwilliger bij Stichting Vobis

Bekijk onze vacatures of meld je aan als vrijwilliger.

Stichting Vobis is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meld je daarom nu aan en ontvang automatisch bericht.

Wat verwachten wij van vrijwilligers

Hoe gaat Stichting Vobis te werk bij het aannemen van vrijwilligers? Lees er meer over in de pdf

Door talent te ontwikkelen en kennis te bundelen, krijgen we het allemaal beter!

Dit is voor zowel jongens als meisjes een mogelijkheid om hun vaardigheden te verbeteren.

Wat verwachten wij van het bestuur?

U kunt in de pdf lezen wat wij zoal van onze bestuursleden verwachten.

Meer informatie over het inschrijven als vrijwilliger

Hier kunt u lezen wat wij van u als vrijwilliger verwachten en welke gegevens wij van u nodig hebben.

Meer informatie over de gedragscodes van stichtinghinudstani

Hier kunt u lezen wat wij van u als vrijwilliger verwachten en welke gedragscodes er zijn.

Meer informatie over de vrijwilligers overeenkomst

Hier kunt u lezen wat er in de overeenkomst tussen u en stichtinghindustani is

Meer informatie over de vrijwilligersbeleid

Hier kunt u lezen wat het vrijwilligersbeleid van Stichting Vobis is.

Toneel en talentontwikkeling

Bij al haar activiteiten bouwt Stichting Vobis aan talentontwikkeling van jongeren. Ze krijgen de ruimte bijeenkomsten mee te helpen organiseren. Ook zet de stichting toneel als een middel om kennis over te dragen; de toneelstukken worden door de jongeren en andere vrijwilligers zelf gecreëerd en uitgevoerd.

Stichting Vobis organiseert projecten en activiteiten waardoor met name jongeren leren ontdekken wat hun kwaliteiten/talenten zijn. Deze activiteiten zijn gericht op geven van voldoende mogelijkheden aan vrijwilligers en studenten om competenties te ontwikkelen, vaardigheden aan te leren, kennisoverdracht en om samen te werken. Wij stimuleren vrijwilligers en studenten om het beste uit zichzelf te halen en om effectief hun talenten in te zetten.

Talentontwikkeling bevordert participatie en is een zeer succesvolle sleutel tot vrijwilligerswerk bij Stichting Vobis gebleken.

Vrijwilligerswerk en participatiesamenleving

Vrijwilligers zoeken naar een vorm van voldoening, en daarvoor is bewegingsruimte en zelfstandigheid belangrijk. Als vrijwilligers zich genegeerd of miskend voelen, is hun inzet gedoemd te mislukken. Begeleiding kost veel tijd, maar het is een investering die zich terugbetaalt. Op deze manier houden wij vrijwilligers langer vast. Wij zorgen er vooral voor dat mensen elkaar ontmoeten, zodat vooroordelen kunnen worden weggenomen. ‘Het werkt beter wanneer je je inzet tijdens activiteiten, naar ieders plezier of belang. Wij spreken onze vrijwilligers aan om kwetsbare burgers die dat nodig hebben te helpen. Onze vrijwilligers hebben wel degelijk de neiging om kwetsbare burgers te helpen. Vrijwilligers die in de zorg hebben gewerkt, zelf een problematisch verleden hebben gehad of een kwetsbaar familielid hebben, zijn eerder geneigd tot sociaal gedrag.

Onze vrijwilligers helpen bijvoorbeeld ouderen bij de thuisadministratie en om een praatje te maken. De vrijwilligers richten zich op ouderen, die zelfstandig wonen en hulp nodig hebben.
Door een tomeloze inzet en ondersteund door vrijwilligers en helpers zijn wij tot nu toe er steeds in geslaagd onze doelstellingen te verwezenlijken.

Vrijwilligers werk
Geplaatst 5 jaar geleden

Belastingdienst

Wanneer bent u vrijwilliger?

Wel vrijwilliger
U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 •  U verricht werkzaamheden voor:
  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld 
  • een sportvereniging of sportstichting 
  • een ANBI
 • U bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

 

Let op!

U kunt onder deze voorwaarden ook vrijwilliger zijn als u optreedt met een amateurgezelschap, zoals een fanfare, zangkoor of toneelvereniging. Het amateurgezelschap moet dan wel een zogenoemde inhoudingsplichtigenverklaring hebben. Uw gezelschap kan u hierover meer vertellen.

Geen vrijwilliger

In de volgende gevallen bent u geen vrijwilliger:

 • U doet de werkzaamheden voor uw beroep. 
 • U bent in dienst bij een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
 • U bent in dienst bij een ANBI
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is geen vrijwilligersvergoeding.
  Dat wil zeggen dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk

 

     Vrijwilligersvergoedingen     

     In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:     

 •  U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 23 jaar of ouder.U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 23 jaar. 
  U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Voorbeelden waarin u geen vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

U werkt als vrijwilliger bij een vereniging. U bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 per maand. U hebt een vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

U bent advocaat en u werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dient u bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost u 5 minuten van uw tijd. De stichting betaalt u daarvoor éénmalig een bedrag van € 150. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeelden waarin u een vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

U bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. U krijgt een vergoeding van € 1.500. Dit bedrag wordt in 1 keer aan u overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 4,50 per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet). Ook het maandmaximum van € 150 en het jaarmaximum van € 1.500 worden niet overschreden. U hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over uw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

U bent 21 jaar en u werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. U ontvangt daarvoor € 9 per uur. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 2,50 per uur.

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding

U werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden). U krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.500 wordt niet overschreden. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat het maandmaximum van € 150 wordt overschreden. De vergoeding in de 2 maanden waarin u 100 uur werkt, is immers € 200. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding loonheffingen moet inhouden en afdragen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/wanneer_bent_u_vrijwilliger

Hier vind je Aanvraagformulier verklaring omtrent het gedrag en Bevestiging toelatingsregeling gratis VOG ministerie van Veiligheid en Justitie

Hier kun je het aanvraagformulier en bevestiging toelatingsregeling downloaden,

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31