Stage

Wordt gezelschapsmaatje bij Stichting Vobis

stichting-vobis-zorgvrijwillgers

Functie omschrijving

Voor het project Mantelzorg zoeken wij jongeren, die met ouderen willen werken.

 

De taken zijn o.a.: boodschappen doen, gezelschap zijn, luisterend oor bieden, samen koken met de oudere etc..

Je kan zelf aangeven hoeveel uur jij maximaal ingezet kunt worden.
Jullie worden door ons getraind en deelname is gratis!

Wat biedt Stichting Vobis jou?

  • Aardige stagebegeleider die samen met jou meedenkt!
  • Stage begeleid door een HBO’er
  • Gratis trainingen
  • Certificaten
  • Mee doen en denken tijdens vergaderingen
  • Je ontvangt ondersteuning en begeleiding van ervaren trainers
  • Je doet ervaring op
  • Leuke collega’s!

Laxmie en Soerin

“Ik ben (Maatschappelijke) Stagebegeleider geworden omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen, aan zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van (jonge) stagiaires binnen organisaties. Verder ben ik goed in contact maken. Ik hou van afwisseling en uitdaging in mijn werk. Dat komt goed van pas bij het begeleiden van jongeren! Deze functie geeft mij veel voldoening omdat ik het leuk vind jongeren te begeleiden. Ik begeleid momenteel stagiairs  bij stichting Vobis.”

Jongeren opleiding en stagiaires

Wij bieden jongeren kansen om hun netwerk en vaardigheden te vergroten en werkervaring op te doen. Daarnaast bieden wij jongeren bedrijfsopdrachten aan om juist de kansen op een stageplaats erna in het bedrijfsleven te vergroten.

Bij loopbaanleren is reflecteren, oftewel het gesprek aangaan met jongeren, essentieel. Decanen, docenten en mentoren zijn hierbij onmisbaar. Maar ook leeftijdsgenoten kunnen een coachende rol bij loopbaanleren vervullen. Leeftijdsgenoten die zelf kortgeleden hetzelfde moesten leren bij Stichting Vobis, zijn gecertificeerde stagebegeleiders en, zijn vaak beter in staat uitleg te geven in een voor jongeren toegankelijke taal.

En kritiek is vaak makkelijker te accepteren als die van leeftijdsgenoten komt dan van docenten. Jongeren worden door Stichting Vobis gestimuleerd in (het volgen van) hun opleiding en in het vinden van stageplaatsen.

De educatieve projecten van Stichting Vobis zijn gericht op thema’s die van belang zijn voor jongeren. De jongeren leren basisprincipes over verandermanagement en het inzetten van verander strategieën voor sociaal-maatschappelijke problemen.

Gastlessen ROC Mondriaan
Stichting Vobis verzorgt gastlessen op de ROC Mondriaan. De thema’s die Stichting Vobis behandelt zijn Opvoeden M/V en Genderdelijkheid & zelfbeschikking

Onze projecten behandelden diverse thema’s waar jongeren mee geconfronteerd werden op hun weg naar volwassenheid en volledige deelname aan de maatschappij. De doelstellingen zijn dan ook om de kansen en ontwikkeling van jonge Hagenaars te vergroten.

Voor de toekomst heeft de stichting als ambitie het bevorderen van de bestuurlijke participatie van jongeren. Jongeren krijgen handvaten en tools aangereikt (in de vorm van overdracht van kennis en ervaringen en een training politieke en bestuurlijke participatie) om te kunnen participeren in besturen van (zelf)organisaties. Daarnaast is het belangrijk dat wij blijvend investeren in onze kader d.m.v. trainingen en deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht.

Ontwikkelen van coaching vaardigheden

Jongeren die LHBT-jongeren gaan begeleiden getraind moeten worden om de LSD-techniek toe te passen.

Dit houdt in luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast dienen zij te leren om geen suggestieve vragen te stellen en zo min mogelijk te oordelen. Als coach heb ik geleerd dat je als coach degene die gecoacht wordt geen oplossingen moet geven, maar veel vragen moet stellen om diegene zelf inzicht te geven. Dus bijvoorbeeld niet zeggen: ‘Je moet gewoon voor je zelf kiezen en niet denken wat anderen ervan vonden’, maar vragen: ‘In hoeverre vind jij het belangrijk dat andere jouw accepteren’ en dan ‘Hoe komt het dan dat je dat zo belangrijk vindt’.

Gecertificeerd leerbedrijf
Stichting Vobis is ook een erkend leerbedrijf waar studenten hun stage of afstudeeropdrachten kunnen vervullen.

Huiswerkbegeleiding

Soms is huiswerk te moeilijk en dan rekenen kinderen op hun ouders om te helpen. Maar wat nou als zij onvoldoende geschoold zijn of juist niet voldoende Nederlands spreken? Dan kan dat vaak voor problemen zorgen. De meeste kinderen zijn dan op zichzelf aangewezen. Als er niet voldoende begeleiding is maakt huiswerk het verschil tussen sterke en zwakke leerlingen groot.

Huiswerkbegeleiding is een heel mooi initiatief georganiseerd door Stichting Vobis. Steeds meer kinderen kloppen bij ons aan om hulp. Wij komen hiervoor capaciteit te kort.

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31