Vrouwen Hartaanval

Vrouwenemancipatie

Als gevolg van de migratie naar Nederland zijn de veranderingen van culturele waarden en normen binnen het gezin in een stroomversnelling geraakt. Een aantal gezinnen is gewend geraakt aan deze ontwikkelingen; sommigen zien deze als een uitdaging, weer anderen komen in een zogeheten vicieuze cirkel terecht. Vrouwen zijn vaak de dupe van dit alles. Zij streven naar een meer zelfstandige positie binnen de gezinsrelatie. Voor Stichting Vobis vormt het voorafgaande dan ook de reden om al meer dan 10 jaar vrouwenemancipatie hoog in het vaandel te houden en dit blijft een belangrijk speerpunt.

Alle mensen zijn vrij om te zijn wie ze willen zijn

Elke vier jaar stelt de gemeente Den Haag de uitgangspunten van het gemeentelijk emancipatiebeleid vast. Voor het opstellen van het nieuwe beleid voor vrouwenemancipatie, maak ik zoveel mogelijk gebruik van de denkkracht en ambities uit de stad. Diverse gesprekken en bijeenkomsten met bewoners en organisaties in de afgelopen maanden, geven mij de aanleiding om nóg dieper met jullie in gesprek te gaan.

Thema:
Economische zelfstandigheid – Financiële onafhankelijkheid vergroot ieders keuzevrijheid, toch is in Den Haag maar 52% van de vrouwen economisch zelfstandig? Hoe brengen we hier verandering in?

Thema:
Weerbaarheid – Geweld is een middel om de vrouw te onderdrukken en komt nog steeds schrikbarend vaak voor, tegenwoordig ook in de digitale wereld en veel hiervan is niet zichtbaar. Hoe voeden we onze dochters op tot weerbare vrouwen?

Thema:
Preventie van genderongelijkheid – Uit de cijfers blijkt dat jonge vrouwen en meisjes in Den Haag zich niet gelijkgesteld voelen met de kansen en mogelijkheden die mannen krijgen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Het overheidsbeleid in Zweden en Canada bewijst dat door het aanpakken van genderongelijkheid bijvoorbeeld de loonkloof gedicht wordt. Hoe creëren we een gelijkwaardig toekomstbeeld en empoweren we jonge vrouwen zo dat ze de kansen pakken die er zijn?

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31