Vrijwilligers Terminale Zorg

Voor HULP thuis én in het verpleeghuis in de laatste levensfase

terminalezorg.nl

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg is er voor hulp in de laatste levensfase. Wordt de
verzorging thuis van uw zieke familielid of geliefde in hun laatste levensfase zwaar, dan zijn onze
vrijwilligers er om u hierin te ondersteunen. Maar ook als u zelf terminaal ziek bent en behoefte
heeft aan iemand die u met tijd en aandacht kan bijstaan, zijn onze vrijwilligers er voor u.
Aan de inzet van onze vrijwilligers zijn voor u geen kosten verbonden.
Onze Vrijwilligers kiezen heel bewust voor deze kortdurende, intensieve zorg en zijn gemotiveerd
om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten bij te staan. Voordat zij in de palliatieve
terminale zorg worden ingezet, worden de vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. De
hulp van vrijwilligers is onbetaald.
De vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend.
Aan onze stichting zijn circa 50 vrijwilligers verbonden.

Vrijwilliger worden?

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij zoeken mensen met een flinke dosis
levenservaring, mensen met een warm hart en een goed inlevingsvermogen.
Mensen die liefdevol emotionele steun kunnen bieden en indien nodig kunnen helpen bij het geven
van hulp bij het eten en drinken, het begeleiden van de cliënt naar het toilet en het doen van kleine
hand- en spandiensten.
Dit werk is verrijkend, soms emotioneel en soms intensief. Het vraagt inzet en inzicht en geeft
voldoening.
De te bieden ondersteuning bestaat in de regel uit maximaal twee dagdelen van vier uur per week.
Voordat de vrijwilliger wordt ingezet, is er een introductiecursus onder leiding van onze coördinator
U wordt verder geschoold door middel van aanvullende cursussen. Het werk is onbetaald maar de
onkosten worden vanzelfsprekend vergoed.
Denkt u dat u mensen in hun eigen omgeving of in een verpleeghuis kunt ondersteunen in hun
laatste levensfase? Neem dan contact op de coördinator van de Stichting Vrijwilligers Terminale
Zorg.
Bezoekadres
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
info@terminalezorg.nl

Telefoon: 070 75 41 330 / 06-39 850 724

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31