Verwarde personen

‘Er moet nu wat gebeuren om burn-outs bij jongeren tegen te gaan’

Geestelijke problemen bij jongeren worden onvoldoende herkend en daarmee niet goed voorkomen. Dit komt door een gebrek aan data. Dat stelt hoogleraar Marloes Kleinjan van de Universiteit Utrecht, die oproept tot meer onderzoek.

Kleinjan heeft zich als hoogleraar Mentale Gezondheidsbevordering Jeugd de afgelopen vijftien jaar verdiept in het onderwerp. Zij constateert dat doordat er te weinig kennis is over de geestelijke gezondheid van de jeugd de behandelingen tekortschieten.

,,Als je nu aan mij vraagt hoeveel jongeren in Nederland een depressie hebben, kan ik je dat antwoord niet geven,” vertelt Kleinjan. ,,We missen hele belangrijke gegevens.” Ze roept daarom op tot een studie naar de geestelijke gezondheid van de jeugd. Volgens de hoogleraar kunnen
preventiemiddelen en behandelingen zo worden verbeterd. ,,Voor volwassenen zijn dergelijke onderzoeken er al, maar voor de jeugd nog niet.”

Europa

Het gebrek aan informatie over de gezondheid van jongeren speelt door heel Europa, zo concluderen 42 Kinderombudsmannen uit 34 verschillende Europese landen. Zij kwamen vandaag bijeen in Parijs voor hun jaarlijkse top. Zij zien dat het vooral dat het bij de behandeling van psychologische aandoeningen misgaat.

Onderzoek

Er zit een belangrijk gat in de kennis over de gezondheid van de Nederlandse Jeugd, vindt Kleinjan. ,,Hoewel de adolescentie een cruciale periode is voor het ontstaan en de ontwikkeling van bijvoorbeeld depressie, hebben we hier juist geen goed beeld van.” Het is daarom heel belangrijk dat er een stevige kennisbasis komt over de geestelijke gezondheid van de jeugd, vind Kleinjan. ,,Willen we het aantal jongeren met burn-out of depressie of het aantal suïcidegevallen naar beneden krijgen, dan moet er nu wat gebeuren.”

Het aantal suïcidegevallen is de afgelopen jaren gestegen. Volgens de laatste cijfers van het CBS waren er vorig jaar 1917 zelfdodingen in Nederland. In 2010 waren dit er 1600.

Volgens Kleinjan is er niet genoeg zicht op het vóórkomen van geestelijke gezondheidsproblemen. ,,We weten niet goed welke preventiemiddelen worden gebruikt en waarom sommige wel werken en andere niet.” Kleinjan acht het daarom van groot belang dat er een studie komt. ,,We moeten beter zicht krijgen op preventiemiddelen en kwetsbare groepen,” vertelt Kleinjan. ,,Zo kunnen we preventiemiddelen en behandelingen beter aan laten sluiten en op maat maken voor ieder kind.”

Er worden al wel eerste stappen genomen om dit te verwezenlijken. Kleinjan: ,,Ik ben momenteel in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een aantal andere partijen om te verkennen welke mogelijke strategieën er zijn om mogelijke negatieve gevolgen van mentale druk bij kinderen en jongeren te verminderen.”

Willen we het aantal jongeren met burn-out of depressie of het aantal suïcide naar beneden krijgen, dan moet er nu wat gebeuren

Marloes Kleinjan – hoogleraar Mentale Gezondheidsbevordering Jeugd

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

De kinderombudsmannen concluderen dat er te weinig data beschikbaar is en dat er geen duidelijk beeld is over hoe groot de psychologische problemen zijn. Verder is er een gebrek aan coördinatie tussen hulpverleners. Zij kunnen elkaar niet de juiste informatie geven. Opvoedondersteuning voor ouders is vaak niet beschikbaar of komt veel te laat.

De Nederlandse kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stelt dat deze problemen ook hier spelen. Met name de lange wachtlijsten in de jeugd-ggz zijn haar een doorn in het oog. ,,Kinderen zakken steeds dieper weg. De weg terug omhoog wordt moeilijker, de kans op volledig herstel kleiner.”

Om psychische problemen bij kinderen en jongeren aan te pakken en te voorkomen, pleiten de Europese Kinderombudsmannen onder meer voor een nationale strategie voor kinderen en jongeren.

https://www.ad.nl/binnenland/er-moet-nu-wat-gebeuren-om-burn-outs-bij-jongeren-tegen-tegaan~a1b17ac3/

Bijna dubbel zoveel zelfmoord onder jeugd: dertien mogelijke verklaringen

In 2017 hebben 81 jongeren zelfmoord gepleegd. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal suïcides in een jaar tijd. Deskundigen pleiten voor acuut onderzoek naar de opvallende stijging.

Onder de 10- tot 20-jarigen steeg het aantal zelfdodingen met bijna 70 procent, van 48 jongeren in 2016 naar 81 in 2017. De meeste van hen waren 18 of 19 jaar oud, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Psychiaters als Jan Mokkenstorm en Robert Vermeiren noemen de problemen in de jeugdzorg als één van de mogelijke verklaringen. Jongeren in psychische nood zouden regelmatig te laat, geen of te lichte hulp krijgen, nu de gemeente sinds drie jaar verantwoordelijk is voor de zorg.

Netflixserie

De deskundigen zoeken de verklaring ook in een heel andere hoek: bij de razendpopulaire Netflixserie ’13 reasons why’, waarin een tiener zelfmoord pleegt. De in maart 2017 gelanceerde serie gaf volgens critici een te romantisch beeld van suïcide en kan leiden tot kopieergedrag. ,,Jonge kinderen die te kampen krijgen met hun eerste verdriet kunnen in deze serie de hint oppikken: zelfmoord is een oplossing voor problemen,” zegt oprichter en psychiater Jan Mokkenstorm van 113 Zelfmoordpreventielijn. Het is volgens hem te simpel om Netflix de schuld te geven van de stijging. ,,Maar het kan er aan bij gedragen hebben. Dat moeten we goed uitzoeken, óók in buurlanden waar deze serie veel wordt gekeken.” De hulplijn onderzoekt ook of er nieuwe dodelijke middelen op de markt zijn, die de stijging kan verklaren

113

113 kreeg 14 miljoen extra overheidssubsidie voor méér gratis hulpverlening en onderzoek in de komende jaren. Dat geld wordt onder meer gestoken in betere opvang op de spoedeisende hulp en de intensive care van ziekenhuizen, waar slachtoffers worden opgevangen na een zelfmoordpoging. Naar schatting doen jaarlijks 94 duizend mensen – jongeren én volwassenen – een poging. Van alle tien- tot veertigjarigen die vorig jaar overleden, was zelfdoding in bijna een kwart van de gevallen de oorzaak. Van de 2.031 personen die stierven in die leeftijdsgroep, ging het 463 keer om zelfdoding. Dat is meer dan het aantal leeftijdsgenoten dat overleed aan kanker (435 personen), verkeersongevallen (168) of hart- en vaatziekten (161).

Moeder Cily Smulders zag in niets aankomen dat haar 20-jarige zoon zichzelf op 11 december 2017 van het leven zou beroven. In de hoop anderen voor eenzelfde lot te behoeden doet zij vandaag haar verhaal.

Zit jij in de knoop met jezelf en/of wil je praten over zelfdoding? Kijk voor hulp en advies op
113.nl of bel 0900-0113.

Verward gedrag

In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag stimuleert uitwisseling van kennis en werkende praktijken. Leren van elkaar én met elkaar, niet het wiel opnieuw uit hoeven vinden, met als inzet dat elke gemeente en regio voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag heeft. Veel gemeenten zijn samen met hun ketenpartners actief bezig om dit voor elkaar te krijgen, veelal in regionaal verband. Elke regio heeft een eigen insteek en aanpak.

Hieronder ziet u welke projecten vanuit het Actieprogramma van ZonMw worden uitgevoerd in de regio Haaglanden. De regio Haaglanden bestaat uit: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Cliëntenparticipatie

In de ggz is groeiende aandacht voor participatie in zorg en onderzoek van cliënten en hun naasten. In dit programma willen we deze tendens nadrukkelijk stimuleren en positioneren. Zo hebben LPGGz en Fonds Psychische Gezondheid (inmiddels verenigd in MIND) op verzoek van ZonMw een cliëntpanel opgericht voor de beoordeling van projectvoorstellen. Projecten die binnen het programma gefinancierd worden dienen aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan een betere positie van cliënten en/of hun naasten, zowel binnen de zorgverlening als binnen het eigen onderzoek/project.

Bijlage. Stigma op psychische problemen. Mind the Mind

Bijlage. Stigma op psychische problemen. Handout MtM- Adults

Bijlage. Stigma op psychische problemen. De sterke kanten benadering. Hiemstra Bohlmeijer

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31