Veilig Thuis

Over Veilig Thuis

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven. Maar ook voor omstanders en professionals die daarbij willen helpen. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen creëren we een plek waar veiligheid en geborgenheid voorop staan.

Veilig Thuis Haaglanden is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam- Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp.

Veilig Thuis Haaglanden biedt advies en ondersteuning bij:

• Huiselijk geweld
• Kindermishandeling
• Vechstscheidingen
• Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang
• Meisjesbesnijdenis
• Mensenhandel en loverboys
• Ouderenmishandeling

Werkwijze

Veilig Thuis heeft een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen met wie u zorgen over uzelf, een kind, een gezin of partner, kunt delen.

 

 

Advies en ondersteuning

Alle vragen over kindermishandeling en huiselijk geweld kunt u aan de medewerkers van Veilig Thuis stellen. We denken met u mee over bijvoorbeeld signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, wat u zelf kunt doen, hoe een kind benadert of in gesprek kan gaan met ouders. Veilig Thuis kan ook in gesprekken met cliënten en/of ketenpartners deelnemen.

Melding

Veilig Thuis doet wat nodig is met de informatie die wij krijgen, zoals:
– direct handelen in crisissituaties om de veiligheid te herstellen
– zorgen dat het gezin of de persoon bij de juiste hulp terecht komt (CJG, wijkteams)
– overleg organiseren met alle betrokken hulpverleners en ouders om de hulp beter aan te laten sluiten– de regie voeren in complexe zaken
– onderzoek doen om de situatie te verhelderen, en zo nodig passende hulp in te zetten.

In een onderzoek praat Veilig Thuis met ouders, de kinderen uit het gezin vanaf vier jaar, in het gezin aanwezige hulpverlening, en met ondersteunende personen. Ondertussen worden er afspraken gemaakt voor de veiligheid van kinderen en/of volwassenen. Veilig Thuis sluit het onderzoek af door de zorgen en de veiligheidsafspraken (warm) over te dragen aan de hulpverlening en/of het (professionele) netwerk van het gezin. Tot minimaal een jaar na het afsluiten van het onderzoek houden we contact met alle betrokkenen.

Veilig Thuis Haaglanden in de wet

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld.

Recht op een vertrouwenspersoon

Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Klachten

Heeft u een klacht over een van onze medewerkers? Bespreek de kwestie eerst met de medewerker zelf. Lost dit het probleem niet op, vraag dan om een gesprek met een werkbegeleider. Leidt ook dit niet tot een goede oplossing dan is het mogelijk om de onafhankelijke klachtencommissie erbij te betrekken. U schrijft een email aan klachtencommissie@veiligthuishaaglanden.nl over wat er is gebeurd en waarom u ontevreden bent. Daarna krijgt bericht over de verdere procedure. Meer informatie vindt u in de Klachtenreglement Veilig Thuis Haaglanden.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over het contact met Veilig Thuis, of over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoordt uw vragen, informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over uw klacht.

Zo bereikt u het AKJ

• Bel naar 088 555 1000
• Mail naar info@akj.nl
• Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur
• Zie ook www.akj.nl/veiligthuis.

https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31