Stichting ZBJong Suriname

Geschiedenis

De stichting ZBJong is op 13 december 2017 opgericht en ingeschreven in het stichtingenregister 11
januari 2018, onder het dossiernummer 34764. De initiatiefneemster is Wilma S. Mathoera-Chhangur.
Zij is van mening dat elk individu zich ervan bewust moet zijn, dat men vaak meer kan dan men zelf
denkt. Je hoeft je niet neer te leggen bij de beperkingen die je ervaart. Door een positieve houding aan te
nemen en de juiste actieste ondernemen, kun je je persoonlijkheid ontwikkelen en het een betere kwaliteit
geven. Dit besef moet vroeg gestimuleerd worden bij jongeren. Bewust zijn hoe belangrijk ontwikkeling
is voor jezelf en je land, ongeacht hoe de omgeving eruit ziet.

Juf Wilma en de Kids (1)

Wie zijn wij ?

StgZBJong ondersteunt en begeleidt jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar
volwassenheid. Vaak verloopt dit ontwikkelingsproces goed en is sturing door ouders en school
voldoende voor jongeren om op te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers die participeren
in de samenleving. Plusminus 10 tot 20% van de jongeren hebben in dit proces, naast de ondersteuning
die geboden wordt door ouders, extra ondersteuning nodig. Hoewel ouders primair verantwoordelijk zijn
voor de opvoeding, biedt StgZBJong extra ondersteuning en begeleiding aan individuele- of groepen

jongeren in hun groeiproces. De stg neemt daarin een coachende rol aan en profileert zich als mede-
opvoeder, met name op scholen, internaten en weeshuizen.

StgZBJong richt zich voornamelijk op jongeren ( doelgroep)

StgZBJong richt zich op jongeren. Jongeren worden als kwetsbare groep aangemerkt binnen de
samenleving, vandaar dat de stg zich voornamelijk richt op jongeren. Ook werkt zij preventief. Het betreft
dan zowel potentieel kwetsbare jongeren als jongeren die het prima gaan redden. Deze laatste jongeren
hebben in principe geen ondersteuning van de stg. nodig maar zij zorgen voor het evenwicht. Vaak
fungeren zij (of hun activiteit) als voorbeeld.

Effect

Het beoogde effect van de stg. op lange termijn is om te komen tot zelfbewuste, zelfredzame,
zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.

Dat elke burger zich ontwikkelt is van belang voor de persoon zelf en draagt bij aan een gezonde samenleving. Volwassenen die kunnen participeren in de samenleving zorgen voor minder armoede en criminaliteit.

Wat maakt StgZeBeJong uniek?

Naast het stimuleren van jongeren om te werken aan hun ontwikkeling, biedt de stg. financiele steun aan
sociaal minderheden op onderwijsgebied, zodat hun educatie niet in gedrang komt.

Wat doen wij?

Jongerenwerk is onmisbaar voor (kwetsbare) jongeren in een samenleving. Als sociale professionals
bevorderen wij niet alleen de bewustwording, maar stimuleren ook de ontwikkeling en verhogen het
kennisniveau op sociaal, maatschappelijk, cultureel en educatief vlak. Ook de eigenkracht van jongeren
via talentontwikkeling heeft ons aandacht.

Uittreksel

Bedankbrief

Donatie Stichting Vobis. Juf Wilma
Velig leefklimaat op school
Donatie Stichting Vobis

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31