Rechten van het kind

RECHTEN van HET KIND

Van 18 tot en met 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling.

Vanaf deze week worden gedurende een jaar 30 verhalen gedeeld van professionals, ouders, kinderen en omstanders, die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, om te ‘leren van elkaar’.

Informatie: info@stichtingvobis.nl 06-28479849
Toegang en deelname is gratis (Vol = Vol)
Aanmelden t/m 20 november 2019 via www.stichtingvobis.nl

Programma

13.30 uur Inloop en registratie Ontvangst met koffie, thee en gezonde snacks
14.00 uur Opening dagvoorzitter dhr. Dharminderdath Ladi
14.15 uur Organisaties aan het woord
14.30 uur Jeugdgezondheid zorg 0-18 jaar, Teammanager JGZ 0-18 jaar dhr. Fariz Rahman
14.45 uur Opvoedsteunpunt, Pedagogisch adviseur, mw. Indra Jankie
15.05 uur Sketch “bang voor de hulpverlening”
15.35 uur Pauze
16.00 uur Jeugdhulp Gezinscoach, mw. Malthi Dasrath
16.20 uur Veilig Thuis, mw. Chantal van der Pool & mw. Yvonne van Tol
16.45 uur Wijkagent aan het woord “Zorgmeldingen”
17.00 uur Netwerken onder het genot van een maaltijd
18.00 uur Sluiting

Doelstelling

Ons doel is om kindermishandeling bij migrantengemeenschappen te verminderen
door vroegtijdig te signaleren en zodoende erger te voorkomen.

Opvoedsteunpunt

Het opvoeden van kinderen is leuk, maar kan ook moeilijk zijn. Soms wil je daar met
iemand over praten. Samen de dingen op een rijtje zetten en een antwoord of
oplossing vinden. Voor informatie en advies kun je terecht bij een pedagogisch
adviseur van het Opvoedsteunpunt in het CJG.

De gezinscoach

De gezinscoach kijkt samen met u naar uw vragen. Samen stelt u een gezinsplan op
waarin staat wat u wilt bereiken en welke afspraken u samen heeft gemaakt. De
gezinscoach helpt u bij het bereiken van uw doelen. De gezinscoach kijkt of u uw
doelen zelf of met hulp van uw familie en vrienden kunt bereiken.

Youz

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of
ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen
we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo
kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar
we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg
(ggz), opname en crisisopvang.

Veilig Thuis

Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning bij huiselijk geweld en
kindermishandeling. We zijn het centrale advies- en meldpunt voor
iedereen die hiermee te maken heeft. Als je hulp nodig hebt, of bij
zorgen over iemand anders: praat erover, want samen sta je
sterker!

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31