Project Coördinator

Werk
Geplaatst 5 jaar geleden

 

 

Het Project Schoolplein Den Haag

 

Ouders ontmoeten andere ouders: Schoolplein Den Haag is een pilot waar op innovatieve manier gewerkt wordt aan gelijke kansen voor kinderen uit de stad Den Haag. Het idee is simpel. Elke ouder loopt er tegen aan: vragen  & twijfels over de schoolloopbaan van zijn/haar kinderen. Binnen Schoolplein Den Haag ontmoeten ouders elkaar  en delen als maatje  hun ervaring en kennis om hun kinderen optimaal te ondersteunen in hun schoolloopbaan. Vanuit een gemeenschappelijk perspectief – alle Haagse kinderen & hun toekomst- binden we ouders vanuit hun eigen kracht en expertise; zoomen we in op de positieve kanten van een diverse stad; en geven we ruimte om elkaars kracht te ontdekken en te gebruiken.

 

Schoolplein Den Haag geeft je als ouder een eerste zetje, je vindt er een andere ouder die ook graag zijn of haar onderwijs en opgroeivragen wil bespreken. Bij een Haags bakkie koffie of thee. Thuis of op een plek waar je al vaker met je kinderen komt. In een Workshop of Meet up tref je andere ouderkoppels, om te vertellen wat jullie met zijn tweeën hebben gevonden. En om op nog meer gedachten te komen voor jullie volgende koffiegesprek door verhalen, filmfragmenten en presentaties. Op het online forum kun je lezen wat Haagse ouders nog meer willen delen aan kennis en ervaringen.

 

Het samenwerkingsverband tussen Stichting Vobis, Stichting IDHEM en Stichting Stadslink is opgericht om gezamenlijk Haagse kinderen de optimale ondersteuning voor zijn of haar schoolloopbaan te bieden en zo preventief te werken aan het voorkomen van vroegtijdig schooluitval.
De opdracht
Als projectcoördinator ( op freelance basis)  ben je verantwoordelijk voor het opstarten, implementeren,uitvoeren en evalueren van het gehele project, met de volgende specifieke taken:

 

 1. Nieuwe ontmoetingen organiseren over de stad heen op basis van het thema Haagse Kinderen & hun toekomst.
 2. Werkvormen & materialen ontwikkelen die het mogelijk maken om deze ontmoetingen vorm te geven
 3. Netwerk & draagvlak bij betrokken stakeholders, bijv basisscholen organiseren
 4. Naast het organiseren van reallife ontmoetingen, ook een digitale ontmoeting vormgeven.
 5. Mixen, matchen en begeleiding van de ouder-koppels
 6. Verdieping aanbieden voor ouders dmv te organiseren workshops.

Standplaats: flexibel; kantoorruimte van Stadslink , IDHEM in Den Haag  beschikbaar
startdatum: zsm
einddatum:  de looptijd van het project is 1 jaar.

Beschikbare uren per week ( ongeveer): 15 uur

 

Competentieprofiel

De ideale projectcoördinator:

 1. Kan mensen uit verschillende ‘werelden’ met elkaar verbinden!
 2. Bezit vaardigheden voor het activeren, enthousiasmeren en onderhouden van contacten met ouders van diverse achtergrond en vindt dit juist leuk!.
 3. Kan contact maken met netwerken uit diverse delen van Den Haag en  weet deze te activeren tbv het project.
 4. Verheldert vragen en behoeften van ouders en stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag
 5. Heeft een hbo opleiding in Social Work of vergelijkbare opleiding/ervaring en affiniteit met het thema Ouders & Gelijke kansen van Kinderen.
 6. Kan het projectplan vertalen in concrete stappen die tot het beoogde resultaat leiden.
 7. Is een organisatietalent, creatief en ondernemend! En speelt in op veranderingen!
 8. Vindt het wiel niet opnieuw uit, maar integreert de beschikbare kennis uit bijv maatjesprojecten in de ontwikkeling van deze pilot.
 9. Beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen en kan het samenwerkingsverband vertegenwoordigen in de stad Den Haag.
 10. Heeft al ervaring met het coördineren van projecten

Stadslink wil een bijdrage leveren aan het verminderen van jeugdwerkloosheid . Daarom hebben jongvolwassenen die zich in bovenstaand profiel herkennen bij ons een streepje voor.

Je krijgt als starter op de arbeidsmarkt de kans om deel uit te maken van een vernieuwende maatschappelijke organisatie die als een sociale onderneming  te werk gaat. Als young professional van deze tijd, worden jouw kennis en inzichten als noodzakelijk gezien voor de vernieuwing die gaande is in het sociaal domein. Dit vraagt ook wat van jou:

We zoeken starters die ondernemend zijn, die out of de box denken, die resultaatgericht kunnen werken, die leergierig zijn, maar die ook kennis hebben van de nieuwste methoden en technieken die aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Wil je als  young professional je verder in het werkveld van maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen, dan kan dat. Je kan als ZZP-er betrokken zijn bij de pilot Schoolplein Den Haag.  Stadslink biedt begeleiding en een marktconform tarief voor je inzet . Stuur je motivatiebrief met CV voor 8 april 2017 naar Karen Bos karen@stadslink.nu. De eerste gesprekken zijn gepland op donderdag 13 april. Op de website www.stadslink.nu/youngprofessionals vind je meer informatie

 

Over Stadslink

 

Stadslink is een ideële stichting die te werkt gaat als een sociale onderneming. Stadslink is specialist op het gebied van community building, sociale activering, actief burgerschap,informele zorg en vrijwillige inzet. Stadslink wil de economisch en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen bevorderen. Dat doen we door anders te denken en anders te werken. Stadslink is klein maar verricht groot werk.

Stadslink zorgt met een aantal nieuwe bouwstenen dat het anders kan, dat er anders gestuurd kan worden,  en dat er andere resultaten geboekt kunnen worden.  De energie van burgers, young professionals, ondernemers  en burgerinitiatieven krijgt kans om te groeien, te bruisen en zich met elkaar te verbinden. Er komt ruimte voor eigen initiatief van burgers en de ondersteunende professionals, gebaseerd op wensen voor de toekomst, het aanspreken van de eigen kracht en wederkerigheid. Zo wordt de stad een plek waar iedereen zich thuis voelt.

 

Dat is spannend, uitdagend en zeker haalbaar. Dit gebeurt niet vanzelf. De Kern zit in verbinden. Daartoe zetten we Young Professionals in: jonge mensen die net van een beroepsopleiding of universiteit komen en ook vol ideeën & dromen zitten en die het een uitdaging vinden om op basis van resultaat hun inzet te plegen.

Stadslink maakt het verschil omdat

 

 • De leefwereld van mensen centraal staat
 • De stad het werkgebied is
 • Het een krachtige verbinding creëert over de stad tussen alle Haagse burgers: Het Veen & Het Zand
 • Het werkgelegenheid creëert voor jongeren net van school Het present is in de stad
 • Bewust geen eigen locatie exploiteert
 • Aansluiting zoekt bij de netwerksamenleving

 

 

Online solliciteren