Huwelijksdwang

Geachte heer Narain,
Zoals zojuist met u afgesproken een mail met informatie over het onderzoek.
‘Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid heeft aan de Universiteit Maastricht opdracht gegeven om onderzoek te doen
naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk. Het onderzoek zal worden
uitgevoerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en het Verwey
Jonker Instituut te Utrecht.
Doel van het onderzoek is na te gaan hoe deze op 5 december 2015 in Nederland in werking
getreden Wet in de praktijk werkt. De Wet in kwestie heeft geleid tot een wijziging van de
huwelijksbepalingen in Boek 1 en een wijziging van de conflictregel en de erkenningsregels voor
buitenlandse huwelijken in Boek 10 BW.
De Wet beoogt huwelijksdwang in Nederland verder te beteugelen en de erkenning van in het
buitenland gesloten huwelijk te beperken tot huwelijken die overeenstemmen met het in Nederland
meer algemeen ervaren karakter van het huwelijk. Op deze wijze zijn niet alleen gedwongen
huwelijken maar ook kinderhuwelijken en polygame huwelijken nader gereguleerd.
Om zicht te krijgen op de werking van deze Wet zal het onderzoek zich richten op degene die de
Wet moeten toepassen (uitvoerders van de Wet) en de gebruikers van de Wet (degene aan wie
bevoegdheden zijn toegekend en zij die van de wettelijke regeling gebruik kunnen maken).
Een van de onderzoeksmethoden die zal worden gehanteerd is het houden van diepte-interviews
met professionals uit het maatschappelijk veld’.
Mijn verzoek aan u is dan ook, of u mee zou willen werken aan dit onderzoek.
Om uw reactie op dit verzoek te vernemen, neem ik begin volgende week contact met u op.
Makkelijker is misschien nog, wanneer u zelf reageert op deze mail
Met vriendelijke groet,
mr. drs. Inge Rook

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31