Hulp in de laatste levensfase

Hulp in de laatste levenfase

Terminale zorg in de thuissituatie door goed opgeleide vrijwilligers in regio Haaglanden. Mensen in de laatste levensfase willen het liefst in hun vertrouwde omgeving zijn. Meestal thuis, maar soms verblijven mensen al langere tijd in het verpleeghuis. Als partner, kind, familielid of vriend(in) neemt u als vanzelfsprekend de verzorging op u. Deze zorg kan zowel lichamelijk als emotioneel intensief zijn. Geschoolde vrijwilligers kunnen u als mantelzorger ontlasten door bij de zieke naaste te blijven zodat u even weg kunt. Dat kan u energie en kracht geven.

Interactieve bijeenkomsten

De interactieve bijeenkomsten worden aangeboden door Vrijwilligers Terminale Zorg en Stichting Vobis.

In gesprek

Samen zullen we in gesprek gaan over de laatste levensfase. Zo vergroten we niet alleen de kennis hierover, maar maken we het taboe ook bespreekbaar.

Palliatieve zorg

Heb jij als zorgprofessional te maken met mensen uit diverse culturen, of met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? En wil je meer weten over passende palliatieve zorg met aandacht voor diversiteit, beleving en het versterken van de eigen regie in de laatste levensfase? Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief voor mensen in de palliatieve zorg die werken met patiënten met een migratieachtergrond of beperkte gezondheidsvaardigheden.

Situatie, feiten en cijfers

Ongeveer 11% van de Nederlandse bevolking heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Van deze groep zijn 250.000 mensen ouder dan 55 jaar. In 2050 zijn dat er naar verwachting zelfs meer dan 560.000. De groep die zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit dus. En daarmee wordt palliatieve zorg bij hen een steeds belangrijker thema. Toch maken zij – deels door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden – minder gebruik van bepaalde voorzieningen en ondersteuning. Terwijl zij daar wel behoefte aan hebben.

Ruim één op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Passende palliatieve zorg stelt hoge eisen aan professionals, zeker bij deze groep patiënten. Het is van belang dat zorgverleners in de tweedelijns de vaardigheden van de patiënt herkennen, zodat informatie en de wijze van besluitvorming bijdraagt aan de eigen regie in de laatste levensfase van deze patiënten.

Meld u hier aan.

Palliatieve zorg bij migranten

In Nederland praten mensen soms heel direct over de dood. Bij niet-westerse migranten stuit dat vaak op onbegrip en het vergroot het wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners. De naderende dood is in veel culturen zelfs een taboe. Heb jij als zorgprofessional te maken met mensen uit diverse culturen? En wil je meer weten over of ondersteuning bij passende palliatieve zorg met aandacht voor diversiteit, beleving en het versterken van de eigen regie? Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Vindt u het ook belangrijk dat mensen de keus moeten hebben om de laatste levensfase in een vertrouwde omgeving door te brengen? En biedt u graag een luisterend oor? Dan is het vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers Terminale. Zorg misschien iets dat bij u past. Wij zoeken mensen met inlevingsvermogen die liefdevol in gesprek willen gaan, helpen met eten en drinken of begeleiden naar het toilet. Dit werk is verrijkend, soms emotioneel en soms intensief. Als vrijwilliger wordt u maximaal twee keer per week vier uur ingezet, indien er een hulpvraag is die bij uw wensen past. Als vrijwilliger biedt u ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten.Dit kan zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis. Ons werkgebied is Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?

Om als vrijwilliger in de terminale zorg te kunnen worden ingezet, is het belangrijk dat u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• Deelname aan de introductiecursus van 6 dagdelen.

• Kunnen omgaan met steeds wisselende gezins- en leefsituaties.

• Zich bescheiden op kunnen stellen.
• Betrouwbaar zijn.
• Bereid zijn tot samenwerking en overleg.
• Respect hebben voor de privacy, levensovertuiging en wensen van de stervenden en betrokkenen.
• Bereid zijn om de zorg tot het einde vol te houden.
• Flexibele inzetbaarheid en beschikbaarheid van twee dagdelen per week.
• Bereid zijn om vier keer per jaar deel te nemen aan een scholingsbijeenkomst voor meer informatie kunt u contact opnemen.

met de coördinator.

Wilt u die vrijwilliger zijn?

Neem dan contact op met de coördinator via
070 7541330 of info@terminalezorg.nl
Meer info op onze website www.terminalezorg.nl
Voordat u als vrijwilliger wordt ingezet volgt u een
introductiecursus en ook daarna zijn er regelmatig
scholingsbijeenkomsten. Daarnaast wordt u persoonlijk
begeleid door de coördinator. Het werk is onbetaald,
maar de noodzakelijke onkosten worden vergoed.

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31