Gezondheid, Richtlijnen voeding & bewegen

Gezondheid en Leefomgeving

De bevolking van Den Haag 1 Op jongere leeftijd telt de Haagse bevolking meer jongens dan meisjes en onder de 30-59-jarigen meer mannen dan vrouwen. Onder de 20-30-jarigen en vanaf 60 jaar zijn er echter meer vrouwen dan mannen. Onder de 80-plussers in Den Haag bevinden zich ruim twee keer zoveel vrouwen dan mannen.1 Alle vier de grote steden hebben in vergelijking tot het landelijke gemiddelde een lager percentage 0-14-jarigen, een hoger percentage 15-64-jarigen en een lager percentage 65-plussers. In Den Haag is het percentage 0-14-jarigen hoger dan het percentage in de andere drie grote steden en nadert daarmee het landelijke gemiddelde dicht (tabel 1.1). Den Haag kenmerkt zich met deze opbouw als iets jonger dan de Nederlandse bevolking, net als de andere drie grote steden.2

Volgens de Haagse bevolkingsprognose 2008-2025 zal de bevolkingsomvang van Den Haag groeien naar ruim 508.000 inwoners in 2019. Vanaf 2021 zal de bevolkingsomvang licht dalen naar een uiteindelijke bevolkingsomvang van ruim 506.000 in 2025. In eerste instantie verjongt de stad. Het aandeel 65-plussers in de Haagse bevolking zal tot 2011 licht dalen naar 12,9%. Hierna zal het percentage weer geleidelijk stijgen tot 15,3% in 202 5. Het percentage 15-64-jarigen vertoont juist een tegenovergesteld beeld: het percentage blijft vrijwel gelijk tot 2011 (69,6%), waarna er een geleidelijke daling plaats zal vinden tot 67,8% in 2025. Het aandeel 0-14-jarigen zal met 17,5% een aantal jaren redelijk stabiel blijven, maar zal uiteindelijk licht dalen tot 16,8% in 2025.3.

Ambitie Stichting Vobis

De ambitie van Stichting Vobis is: Alle kinderen en jongeren in Den Haag, wonen, leren en recreëren in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Waarom de aandacht voor gezonde leefstijl?

• Zodat alle kinderen gezond kunnen opgroeien (op jonge leeftijd kan overgewicht al gezondheidsklachten veroorzaken)
• Kinderen met gezond gewicht zijn vaak vrolijker, kunnen beter leren (presteren), hebben een positief zelfbeeld (kinderen met overgewicht worden vaker gepest, hebben vaker een laag zelfbeeld, en de motorische ontwikkeling blijft achter)
• ‘Jong geleerd is ouder gedaan’ (Overgewicht op jonge leeftijd (<7 jaar) is voorspeller overgewicht volwassenen).

De (extra) aandacht voor Hindostaanse kinderen is belangrijk. Hindostaanse kinderen lijden meer dan gemiddeld aan obesitas (37% tegen 20% gemiddeld in den Haag). Uit onderzoek blijkt dat het overgewicht on de Hindostaanse groep opvallend hoog is en de kans op diabetes onder Hindoestanen hoog is. Overgewicht bij Hindoestaanse kinderen is hoog dit maakt de kans op diabetes op latere leeftijd groter. Hindostaanse kinderen hebben een lichtere lichaamsbouw. Bij eenzelfde BMI (Body Mass Index) als andere etnische groepen hebben Hindoestaanse kinderen een kleinere spiermassa en een grotere vetmassa. Dat geeft een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten.

(Op) Voeding
• Bewustwording is hard nodig.
• Samenleving ondersteund niet om een gezonde leefstijl te hanteren.
• Het ontbreekt aan kennis & kunde over gezond eten
• Het ontbreekt aan tijd om gezond te koken voor de kinderen.
• Soms is ongezond voedsel.

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31