Doelgroep

Doelgroep gezinnen regio Haaglanden

Stichting Vobis richt zich o.a. op moeilijk bereikbare gezinnen met kinderen en m.n. de Hindostaanse gezinnen die te maken hebben met bijv. echtscheiding, sociaal isolement van de ouders, overlijden van ouders. Doorgaans betreft het gezinnen in een achterstandspositie. Ze hebben te maken met risicofactoren als armoede, werkeloosheid, discriminatie, sociaal isolement, emotionele en hygiënische verwaarlozing van kinderen door ouders en/of onveilig opvoedingsklimaat. Vaak is er sprake van problemen op meerdere levensterreinen, bijv, ten aanzien van de opvoeding van de kinderen, het voeren van een huishouding, het MKB-syndroom “Manai Ka Bolie” oftewel “Wat zullen mensen zeggen” en het omgaan met instanties en instellingen.

De mening van de omgeving weegt zwaar bij incidenten. Mensen denken dat het gedrag is uitgelokt of dat het slachtoffer niet goed is opgevoed. “Maar waarom zo bang zijn voor de mensen om je heen? Wie is belangrijker: je kind of de gemeenschap?” Hoewel de familiebanden doorgaans hecht zijn bij Hindostanen, verandert dit bij incidenten. “Dan is men bang om naar diezelfde mensen toe te gaan en te vragen: hoe ga ik hier mee om?”

Voor deze gezinnen geldt veelal dat ze niet makkelijk naar de reguliere instellingen gaan. Vaak leven er wel vragen bij de jongeren, maar men is niet gewend om met deze vragen naar buiten te treden. De eerste stappen zijn de bijeenkomsten voor jongeren.

Doelgroepen

Zuid-Holland, in het bijzonder binnen de regio Haaglanden, waaronder de migrantengemeenschap, (psychische) kwetsbare jongeren en hun gezinsleden.

Maar wij opereren, waar nodig en in samenwerking, ook landelijk.

 • Kinderen tot 18 jaar
 • Jongeren van 18 tot 27 jaar
 • Stagiaires
 • Gezinnen
 • Mannen
 • Vrouwen
 • Ouderen
 • Beleidmakers met als doel partnerschap
 • Maatschappelijke- en zelforganisaties met als doel samenwerking
 • Kwetsbare burgers empoweren en ondersteunen
 • Religieuze leiders om taboeonderwerpen in de gemeenschappen bespreekbaar te maken

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31