Dementie of vergeetachtigheid

Wat is dementie?

Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogen ernstig zijn afgenomen. (In het handboek voor de psychiatrie, de DSM-V, wordt dementie een ‘ernstige neurocognitieve stoornis’ genoemd.) Als gevolg hiervan kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Het gaat dan om handelingen als zich aankleden, het bereiden van voedsel, correcte inname van medicatie, of het betalen van rekeningen.

 • Mensen met dementie hebben last van één of meerdere van de volgende stoornissen:
 • Geheugenstoornissen
 • Taalproblemen in woord of schrift (afasie)
 • Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen (apraxie)
 • Problemen met het herkennen van voorwerpen (agnosie)
 • Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten (stoornis in uitvoerende functies).
 • Aandachts- of concentratieproblemen of verminderde mentale verwerkingssnelheid
 • Stoornissen in het denken in beelden (visueel-ruimtelijk denken) of het tekenen of namaken van voorwerpen (visuoconstructieve vaardigheden).

Er is pas sprake van dementie als bovenstaande symptomen in ernst toenemen en niet door een
ander ziektebeeld zijn te verklaren, zoals een delier, een depressie of schizofrenie.
Gedurende de ziekte komen vaak ook andere symptomen en ziektebeelden voor, zoals:

 • Desoriëntatie in tijd, plaats of persoon
 • Stemmings- of gedragsveranderingen, zoals depressie- en/of angstklachten, lusteloosheid (apathie), hyperactiviteit, rusteloos gedrag en agitatie, wanen en hallucinaties
 • Lichamelijke problemen, zoals algehele verzwakking, ontstekingen, incontinentie en pijnklachten Dementie wordt veroorzaakt door een hersenaandoening of hersenziekte. De meeste voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie (16%).

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie. Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie

Alzheimer Nederland
Persvoorlichting Alzheimer Nederland
Telefoon: 033 – 303 25 42
Buiten kantoortijden: 06 – 13 81 49 33
E-mail: e.bokkers@alzheimer-nederland.nl

 

bijlage:

<<sep 2020>>
mdwdvzz
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4