Armoede en Schulden

ARMOEDE IN NEDERLAND

Cijfers:
1.000.000 Nederlanders leven in armoede
1 op de 9 Kinderen groeit op in armoede
227.000 Huishoudens leven langdurig in armoede
292.000 Kinderen leven in armoede

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

ARMOEDE NIET ALTIJD ZICHTBAAR

Er is veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Op basis van de cijfers van het CBS, kende Nederland in 2016 ruim 1,1 miljoen mensen die rondkomen van een laag inkomen. Dit betekent 6,8% van de bevolking. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteuning van kerken enz. Door de voortdurende bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk.

KINDEREN IN ARMOEDE

In totaal leefden in 2016, volgens cijfers van het CBS, ruim 292.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Ruim 117.000 kinderen maakten in 2016 al zeker vier jaar deel uit van een huishouden met een laag inkomen. De groep kinderen die al zeker 4 jaar opgroeien in een huishouden met een laag inkomen lijkt niet te dalen.

WERK GEEFT GEEN GARANTIE

Een groep die vaak wordt vergeten zijn de mensen die een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen. Hoe beperkter de werkweek, hoe hoger is de kans op armoede. Werk wordt als hét middel gezien om uit de armoede te komen. Armen mét werk vormen zelfs 41 procent van de armen boven de achttien; dat zijn er meer dan mensen met een bijstandsuitkering (19%). Twee op de vijf arme volwassenen werkt. In 2014 (cijfers van het SCP) telde ons land 320.000 zogenoemde werkende armen. 175.000 daarvan waren in loondienst en 145.000 werkten als zelfstandige (zzp’er).

Wel een baan, maar niet rond kunnen komen

Voor een onderzoek naar armoede onder werkende Nederlanders sprak RTL Nieuws met tientallen mensen die moeite hebben om rond te komen van hun salaris. Hun vaste lasten zijn hoog en er blijft elke maand weinig of niets over voor kleding of een dagje weg. RTL Nieuws verwerkten hun ervaringen en dilemma’s in een game, waarin je kunt zien hoe moeilijk het kan zijn.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RISICO OP ARMOEDE ONDER 55- TOT 65-JARIGEN TOEGENOMEN

De ‘hongerjaren’ van de Nederlanders zijn de jaren tussen hun 63ste en 65ste levensjaar. In 2016 had één op de negen een laag inkomen. In geen enkele leeftijdsgroep is het aantal lage inkomens zo groot als onder bijna-pensionado’s. Zij hebben de crisis het slechtst verteerd van iedereen, waardoor veel 55-plussers de tijd tot hun pensioen moeten uitzitten met een uitkering.

ZZP’ERS ZIJN HET MEEST KWETSBAAR VOOR ARMOEDE

Het aantal personen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar met hoofdzakelijk inkomen uit betaald werk kwam in 2016 uit op krap 7,3 miljoen. Hiervan maakte 2,8 procent (203.000 werkenden) deel uit van een huishouden onder de lage-inkomensgrens, 0,6 procent (42.000 werkenden) behoorde tot de groep met een langdurig laag inkomen. Bij werknemers en zelfstandigen met personeel daalde het armoederisico ten opzichte van 2015 maar bleef het risico op langdurige armoede stabiel. Bij zzp’ers was juist sprake van een stijging van het (langdurig) armoederisico. Veelal werken deze zzp’ers niet voltijds.

<<okt 2021>>
mdwdvzz
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31