Huiselijk Geweld

Huiselijk Geweld

Geweld is een middel om de vrouw te onderdrukken en komt nog steeds schrikbarend vaak voor, tegenwoordig ook in de digitale wereld en veel hiervan is niet zichtbaar. Hoe voeden we onze dochters op tot weerbare vrouwen? In veel gemeenschappen heerst er nog een taboe op het bespreken van huiselijk geweld, ook in migrantengezinnen. Vaak durven slachtoffers niet te praten over huiselijk geweld: schaamte speelt hierbij een belangrijke rol.

Kindermishandeling

Workshop voor jongeren. Duizenden kinderen worden jaarlijks slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Kindermishandeling komt overal voor. Het treft alle lagen van de bevolking. De gevolgen van kindermishandeling zijn enorm. Kinderen verliezen het vertrouwen in zichzelf en anderen. Zij krijgen last van depressie, concentratieverlies, angst, boosheid en baldadigheid. Tegen deze achtergrond heeft Stichting Vobis in 2012 een workshop aanpak kindermishandeling verzorgd aan jongeren waarin ingegaan is op cijfers, achtergronden en gevolgen van kindermishandeling, taboes en eigen ervaringen rondom kindermishandeling, het signaleren van kindermishandeling en de noodzaak deze te melden. Tevens is informatie verstrekt over de zorgroute. Met de workshop heeft de stichting willen bereiken dat de omgeving alert wordt op signalen van mishandeling en in actie komt, dat het aantal meldingen van mishandeling toeneemt en het aantal mishandelingen afneemt.

<<sep 2021>>
mdwdvzz
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3